Universitetsledningen

Ledningen vid Lunds universitet består av:

  • rektor
  • prorektor
  • tre vicerektorer
  • förvaltningschef
  • rektorsråd

Rektor

Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen och är universitetets högsta chef och främsta företrädare. Rektor ansvarar bland annat för att de mål som universitetsstyrelsen beslutar om uppnås. 

Lunds universitets rektor under mandatperioden 2015-01-01 - 2020-12-31 är Torbjörn von Schantz.
Läs mer om rektor Torbjörn von Schantz.

Prorektor

Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år. Sylvia Schwaag Serger är prorektor och rektors ställföreträdare under perioden 2018-01-01 t o m 2020-12-31.
Läs mer om prorektor Sylvia Schwaag Serger.

Vicerektorer

Tre vicerektorer är utsedda av rektor:

Förvaltningschef

Förvaltningschef är Susanne Kristensson. Förvaltningschefen svarar under rektor för universitetets administration och ekonomi samt för de uppgifter som gäller för den för universitetet gemensamma förvaltningsorganisationen.
Läs mer om förvaltningschef Susanne Kristensson.

Rektorsråd

Rektorsråd är Torun Forslid. Hon bereder och driver främst rektors frågor samt har ett samordningsansvar inom universitetsledningen.
Läs mer om rektorsråd Torun Forslid.

Kontaktinformation

registrator [at] lu [dot] se

Besöksadress:
Wrangel
Biskopsgatan 5, Lund

Postadress:
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund