Universitetsledningen

Rektor

Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen och är universitetets högsta chef och främsta företrädare. Rektor ansvarar bland annat för att de mål som universitetsstyrelsen beslutar om uppnås. 

Lunds universitets rektor under mandatperioden 2021-01-01 - 2026-12-31 är Erik Renström.
Läs mer om rektor Erik Renström

Prorektor

Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år. Lena Eskilsson är prorektor och rektors ställföreträdare under perioden 2021-01-01 - 2026-12-31.
Läs mer om prorektor Lena Eskilsson

Vicerektorer

Fem vicerektorer är utsedda av rektor för perioden 2021-01-01 - 2026-12-31:

Förvaltningschef

Förvaltningschef är Susanne Kristensson. Förvaltningschefen svarar under rektor för universitetets administration och ekonomi samt för de uppgifter som gäller för den för universitetet gemensamma förvaltningsorganisationen.
Läs mer om förvaltningschef Susanne Kristensson.

Kontaktinformation

registrator [at] lu [dot] se

Besöksadress:
Wrangel
Biskopsgatan 5, Lund

Postadress:
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund