Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppåkra – Hallen på Höjden

Hur vann man makten under järnåldern? Och hur behöll man den? Människorna som byggde och levde i Uppåkra visste det. I Uppåkra döljer sig en imponerande byggnad – Hallen på Höjden – där allt hände.

Det finns inga skriftliga källor till denna unika resurs, som kan ge oss förståelse för dåtidens världsbild, ekonomi och politiska ambitioner. Dessa kan bara bli synliga med hjälp av arkeologin.

Nu kan du som donator vara med om att avslöja Hallens hemligheter!

Följ med till Uppåkra och hör Mats Roslund, professor i historisk arkeologi, berätta om forskningsprojektet och de arkeologiska fynden.

På en plats lika stor som Gamla Stan i Stockholm fanns det ihärdigt försvarade hövdingagodset Uppåkra under järnåldern.

Storleken på bosättningen är imponerande och behöver därför undersökas i delar. I blickfånget för vår forskningsinsats med namnet ”Hallen på Höjden- dynastiers residens och domän” står därför den trettio meter långa hallbyggnad som utgjort residenset för Uppåkra. Här höll man hov och bjöd in till samråd.

Tillsammans med det intilliggande kulthuset utgjorde hallen centrum för det omfattande jordagodset, med kontroll över resurser och världsbild.

Ett mångfacetterat forskningsprojekt

Vårt forskningsprojekt lägger grunden för historien om flydda liv, med nutida perspektiv och tekniker. Vi studerar regionalt maktutövande utifrån den gröna rikedomen från jordbruk och boskapsskötsel, liksom kontinentala nätverk som flätades samman med guld- och silvergåvor.

Frågorna vi ställer berör maktens etablering och processer under järnåldern som omfördelar eller bevarar den. Uppåkra sätts i ett sammanhang med sin region och sina internationella nätverk.

Flera spetskompetenser krävs

För att kunna göra allt detta behövs naturvetenskaplig expertis samt de bästa arkeologerna. Vi behöver investera i dokumentation och analys av de innehållsrika kulturlagren med hjälp av

  • en arkeolog som kan bena ut tusentals bebyggelseskikt
  • en digital arkeolog som dokumenterar lämningarna med den senaste tekniken
  • en osteolog som ansvarar för analys av ben
  • en paleoekolog som kan berätta om odling och födoimport samt
  • arkeologer som är specialiserade på järnålderns föremål.

Som avslutning kommer projektet att exponeras som en utställning vid Historiska museet vid Lunds universitet.

Behovet är 15 miljoner kronor varje år i fyra år.

Ladda ner projektbeskrivningen (PDF 512 kB, nytt fönster)
Ladda ner projektbeskrivningen, utökad version (PDF 5 774 kB, nytt fönster)


Kontaktinformation

Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se (helena[dot]perhag[at]fsi[dot]lu[dot]se)

Mats Roslund
Professor of historical archaeology
Telefon: 046-222 79 43
mats [dot] roslund [at] ark [dot] lu [dot] se (mats[dot]roslund[at]ark[dot]lu[dot]se)

Kontaktinformation

Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se (helena[dot]perhag[at]fsi[dot]lu[dot]se)

Mats Roslund
Professor of historical archaeology
Telefon: 046-222 79 43
mats [dot] roslund [at] ark [dot] lu [dot] se

arkeologiskt fynd fibula
Arkeologiska fynd från Uppåkra