Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vicerektor Ann Kristin Wallengren

Vicerektor för kultur och pedagogisk utveckling

Ann-Kristin Wallengren
Ann Kristin Wallengren, vicerektor för kultur och pedagogisk utveckling. Fotograf: Charlotte Carlberg Bärg

Ann Kristin Wallengren är professor i filmvetenskap och hennes forskning fokuserar på filmmusik, filmkultur och filmstjärnor, performance studies och transnationella filmrelationer. Hon har undervisat i filmvetenskap sedan början av 1990-talet och har under flera år varit studierektor, biträdande prefekt och prodekan vid Humanistiska och Teologiska fakulteterna. I dessa uppdrag har hon främst ansvarat för utbildningsfrågor.

Som vicerektor arbetar Ann Kristin Wallengren med att implementera Lunds universitets kulturstrategi och integrera konst och kultur med utbildning och forskning. På ledningsnivå ansvarar hon för Lunds universitets kulturcentrum, museer och samlingar samt olika råd knutna till arbetet med strategin. Ann Kristin Wallengren är också engagerad i de övergripande strategiska övervägandena kring utbildningsfrågor och har ett särskilt ansvar för utvecklingen av högskolepedagogiken.


Ansvarsområden


Kontaktinformation

Ann Kristin Wallengren
Vicerektor
046-222 84 76
ann_kristin [dot] wallengren [at] rektor [dot] lu [dot] se (ann_kristin[dot]wallengren[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Gerd Hawaleska
Vicerektorernas sekreterare
046-222 38 95
gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se (gerd[dot]hawaleska[at]rektor[dot]lu[dot]se)