Vicerektor Ann-Kristin Wallengren

Vicerektor för utbildning

Vicerektor Ann-Kristin Wallengren
Vicerektor Ann-Kristin Wallengren
Ann-Kristin Wallengren, vicerektor för utbildning

Ann-Kristin Wallengren är professor i filmvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum och har varit prodekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå på humanistiska och teologiska fakulteterna, 2018-2020. Hon har undervisat i filmvetenskap sedan början av 1990-talet och har under flera år arbetat som studierektor och som biträdande prefekt.

Ann-Kristin Wallengrens forskning är inriktad på filmmusik och dess betydelse för filmens berättande och vår upplevelse och förståelse av rörliga bilder, celebriteter och filmstjärnor, ideologi och transnationella filmrelationer.

Kontaktinformation

Vicerektor Ann-Kristin Wallengren

E-post:
ann-kristin [dot] wallengren [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:
046- 222 84 76

Vicerektorernas sekreterare Gerd Hawaleska

E-post:
gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 38 95