Ingång för media

Här hittar du som journalist nyttiga länkar

 

Syftet med vårt press- och nyhetsarbete

Universitetets press- och nyhetsarbete handlar till stor del om att stärka vetenskapens närvaro i det offentliga samtalet och bidra till att allmänhet, beslutsfattare och andra aktörer i samhället kan dra nytta av kunskapen.

Mer om hur vi arbetar med publik forskningskommunikation – medarbetarwebben.lu.se

 

Kontakt

press [at] kommunikation [dot] lu [dot] se