Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Strategiska samverkansavtal

Genom att etablera långsiktiga avtal med strategiska partners och samverka för att uppnå gemensamma mål skapar vi värde och nytta i många delar av samhället.

Strategiska samverkansavtal är formella avtal som etableras mellan universitetet och externa aktörer för att främja partnerskap och samarbete. Förutom universitetsgemensamma samverkansavtal ingås avtal också på fakultetsnivå.

Universitetsövergripande avtal

Våra universitetsövergripande strategiska samverkansavtal är partnerskap mellan Lunds universitet och utvalda aktörer. Partnerskapen rymmer många samverkansområden, bland annat

 • hållbarhet
 • innovation
 • stadsutveckling
 • folkhälsa
 • regional attraktionskraft
 • studentliv.

Avtalen ses över kontinuerligt.

Helsingborgs stad och Lunds universitet arbetar tillsammans för att stärka stadens utveckling och universitetets tillväxt på Campus Helsingborg.

Genom partnerskapet och tillsammans med näringslivet och regionen vill vi förbättra vår position och attraktionskraft. Avtalet undertecknades 2020.

Ansvarig:
Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg

 

Lunds kommun och Lunds universitet samarbetar för att göra Lund till ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum.

Parterna samverkar inom områden som

 • näringsliv och innovation
 • stadsutveckling
 • kultur och museiverksamheter

samt för att göra studentlivet ännu bättre.

Genom partnerskapet strävar vi efter att skapa en stad där invånare, studenter och näringsliv kan trivas och utvecklas samtidigt som vi bidrar till en hållbar framtid. Avtalet undertecknades 2019.

Ansvarig:
Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan och internationella frågor

 

Lunds universitet och Malmö stad samarbetar för att främja forskningsbaserad kunskapsutveckling och utveckla både Lunds universitet och Malmö stad. Vi fokuserar på områden som

 • hållbar stadsutveckling
 • folkhälsa
 • kultur
 • entreprenörskap
 • studentliv
 • Öresundssamarbetet.

Genom partnerskapet strävar vi efter att skapa en dynamisk och framåtsträvande miljö för innovation och kunskap i regionen. Avtalet undertecknades 2023.

Ansvarig:
Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan och internationella frågor

 

Lunds universitet har i årtionden samarbetat med Ericsson, en global aktör världsledande inom informations- och kommunikationsteknik (ICT).

Den framstående forskningen inom exempelvis 5G och 6G vid universitetet har varit en central del av det ömsesidiga utbytet aktörerna emellan. Kunskapsutbytet har bidragit till nya forskningsområden, relevans i utbildning och innovationer.

Samverkansavtalet med Ericsson från 2016 var det första som Lunds universitet tecknade på övergripande nivå.

Ansvarig:
Annika Olsson, rektor LTH

 

Saab och Lunds universitet har samarbetat sen lång tid tillbaka, främst inom förbränningsteknik och materialvetenskap.

2018 slöts ett strategiskt samverkansavtal för större möjligheter att tillsammans utveckla forskning, utbildning och innovationer – i synnerhet inom områdena

 • reglerteknik
 • elektromagnetisk fältteori
 • datavetenskap
 • energivetenskap
 • strukturell mekanik.
   

Ansvarig:
Annika Olsson, rektor LTH

 

Lunds universitet och Tetra Pak har ett mångårigt och väl etablerat samarbete inom många områden, och flera studentutbyten i form av projekt och ex-jobb.

Sedan 2020 finns ett strategiskt samverkansavtal med fokus på områden såsom cirkulär och biobaserad ekonomi och digitalisering.

Genom partnerskapet stärker vi tillsammans regionens attraktionskraft samtidigt som vi främjar innovation för hållbara produkter och samhällen.

Ansvariga:
Fredrik Nilsson, professor i förpackningslogistik vid LTH
Annika Olsson, rektor LTH

 


 

Kontaktinformation

Anna Bille, projektledare
LU Samverkan
anna [dot] bille [at] fsi [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 16 94
+46 735 96 65 17

Relaterade länkar

Läs om universitetets strategiska samverkansavtal på fakultetsnivå på respektive fakultets webb: