Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Promotionsdagen

Procession

Processionen utgår från Universitetshuset, prick klockan 12.00, och går sedan ner genom Lundagård och in i Domkyrkan.

Först i processionen går övermarskalken, därefter promotorerna och sedan respektive fakultet i fakultetsordning med sina jubeldoktorer, hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov.

Efter dem följer rektor, universitetsledning och honoratiores.

Sist i processionen går fakulteternas lärare och promoverade gäster (hospites). Processionen eskorteras av marskalkar.

Studenternas fanborg och studentnationernas fanor deltar också i processionen.

I promotionssammanhang används följande fakultetsordning:

 • teologiska fakulteten
 • juridiska fakulteten
 • medicinska fakulteten
 • tekniska fakulteten
 • konstnärliga fakulteten
 • humanistiska fakulteten
 • samhällsvetenskapliga fakulteten
 • ekonomiska fakulteten
 • naturvetenskapliga fakulteten
Närbild på en doktorsring som träs på finger. Foto.

Ceremoni 

Ceremonin i Domkyrkan inleds med rektors tal som följs av de nio fakulteternas respektive promotion i fakultetsordning. Efter de fem första fakulteterna bärs lagerkransarna in av kransflickorna som anländer till Domkyrkan med häst och vagn. Detta inleder den ursprungliga filosofiska fakultetens promotion. Den filosofiska fakulteten är nu uppdelad i fyra fakulteter men markerar fortfarande sin samhörighet genom att ha en gemensam promotor.

Promotionsakt

Under promotionsakten är promotor den som ger promovendi deras värdigheter genom insignierna (hatt eller krans samt ring och diplom). Promotorerna är själva promoverade doktorer, som ett led i en succession. Ett viktigt inslag i promotionen är att denna följd markeras genom kröningen med krans respektive hatt och orden ”Ego NN, ipse iuris doctor…” (”Jag NN, själv juris doktor…”).

Vid promotionen delas insignierna ut i huvudsak med följande latinska formuleringar:

Salve!
 (Var hälsad!)
Accipe pileum, insigne libertatis! 
(Mottag hatten, frihetens tecken!)
Ecce anulus, sincerae fidei pignus!
 (Se här ringen, den uppriktiga trons pant!)
Ecce diploma, doctrinae virtutisque testimonium!
(Se här diplomet, vittnesbörd om lärdom och förtjänst!)
Vale! Praeclarissime Doctor!
(Lev väl, högt lysande doktor!)

Filosofie doktorer får i stället för hatt en lagerkrans (Accipe lauream!). Ritualen varierar något mellan olika typer av doktorer samt förkortas för dem som promoveras efter avlagda prov.

Den viktigaste delen av akten är när promovendi förs över katedern, parnassen, av promotorn. Detta symboliserar att de från och med nu har rätt att bedriva akademisk undervisning. Parnassen symboliserar det grekiska berget Parnassos som var helgat åt de grekiska gudarna Apollon och Dionysos.

Saluter, högtidstal och bön

I doktorspromotionen vid Lunds universitet ingår salut, som en hyllning för doktorerna.

Wendes salutbatteri bistår universitetet med att salutera respektive promotor med ett skott, respektive fakultets jubeldoktorer med ett gemensamt skott, varje hedersdoktor med ett skott och de samlade nya doktorerna inom en fakultet med två skott.

Efter promotionsakten håller en av de nya doktorerna ett högtidstal – en oration – för universitetet.

Biskopen avslutar med en bön på latin.

Promotionsmiddag

Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i Stora salen på AF-borgen. Runt 500 personer brukar delta i promotionsmiddagen – de nya doktorerna och jubel- och hedersdoktorerna med anhöriga, inbjudna hedersgäster och fakultetsrepresentanter.

Kommande promotioner

 • 31 maj 2024

 • 23 maj 2025

 • 29 maj 2026

Kontaktinformation Akademiintendenturen

Carin Brenner, övermarskalk
Charlotta Sokulski Bateld,
biträdande övermarskalk
Annica Blomberg, biträdande övermarskalk
Elin Krook, projektkoordinator
Robert Nyberg, akademiadministratör
Selinay Özbek, akademiadministratör
Maria Blad, kommunikatör


Telefon: 046-222 70 06

overmarskalk [at] rektor [dot] lu [dot] se (overmarskalk[at]rektor[dot]lu[dot]se)
 

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Postadress:
Akademiintendenturen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Fakturering:
Information om hur du som leverantör fakturerar med elektronisk faktura