Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Promotionsdagen

Lunds universitet har genomfört doktorspromotioner sedan 1670. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere som betyder föra fram, befordra.

Processionen

Processionen avgår från Universitetshuset till Domkyrkan kl 12.00.
I processionen går fakulteterna i följande ordning:

 • Teologiska fakulteten
 • Juridiska fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Tekniska fakulteten
 • Konstnärliga fakulteten
 • Humanistiska fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Ekonomiska fakulteten
 • Naturvetenskapliga fakulteten

Läs mer om processionen och andra fakta om doktorspromotionen

 

Närbild på en doktorsring som träs på finger. Foto.

Promotionsakten

Akten inleds med rektors tal som följs av promotion inom de som förr betraktades som de högre fakulteterna, det vill säga de

 • teologiska,
 • juridiska och
 • medicinska fakulteterna.

Före den filosofiska fakultetens promotion bärs lagerkransarna in av kransflickorna som anländer till Domkyrkan med häst och vagn.

Fakulteterna utgår i promotionssammanhang från hur många fakulteter som fanns i universitetets begynnelse. De var fyra till antalet – de

 • teologiska,
 • juridiska,
 • medicinska och
 • filosofiska fakulteterna.

Den ursprungliga filosofiska fakulteten, det vill säga de nuvarande

 • humanistiska,
 • samhällsvetenskapliga,
 • naturvetenskapliga och
 • ekonomiska (Ekonomihögskolan)

fakulteterna markerar fortfarande sin samhörighet genom att ha en gemensam promotor.

Numera finns det nio fakulteter vid Lunds universitet sedan Lunds Tekniska Högskola och den Konstnärliga fakulteten i Malmö tillkommit.

Promotorns roll

Promotor är den som ger promovendi deras värdigheter genom insignierna (hatt eller krans samt ring och diplom). Promotorerna är själva doktorer och anses vara ett led i en succession. Ett viktigt inslag i promotionen är att denna följd markeras genom kröningen med krans respektive hatt och orden ”Ego NN, ipse iuris doctor…” (”Jag NN, själv juris doktor…”).

Vid promotionen delas insignierna ut i huvudsak med följande latinska formuleringar:

Salve!
 (Var hälsad!)
Accipe pileum, insigne libertatis! 
(Mottag hatten, frihetens tecken!)
Ecce anulus, sincerae fidei pignus!
 (Se här ringen, den uppriktiga trons pant!)
Ecce diploma, doctrinae virtutisque testimonium!
 (Se här diplomet, vittnesbörd om lärdom och förtjänst!)
Vale! Praeclarissime Doctor!
 (Lev väl, högt lysande doktor!)

Filosofie doktorer får istället för hatt en lagerkrans (Accipe lauream!). Ritualen varierar något mellan olika typer av doktorer samt förkortas för dem som promoveras efter avlagda prov.

Den viktigaste delen av ceremonin är när promovendus förs över katedern, parnassen, av promotorn. Detta symboliserar att de från och med nu har rätt att bedriva akademisk undervisning. Parnassen symboliserar de grekiska gudarnas berg Parnassos.

Saluter, högtidstal och bön

I promotionsakten vid Lunds universitet ingår salut, som innebär en hyllning för doktorerna.

Wendes salutbatteri bistår universitetet med att salutera respektive promotor med ett skott, respektive fakultets jubeldoktorer med ett gemensamt skott, varje hedersdoktor med ett skott och de samlade nya doktorerna inom en fakultet med två skott.

Efter promotionsakten håller en av de nya doktorerna ett högtidstal – en oration – för universitetet.

Biskopen avslutar med en bön på latin.

Promotionsmiddagen

Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i Stora salen på Akademiska Föreningen. Nära 500 personer brukar delta i promotionsmiddagen – de nya doktorerna och jubel- och hedersdoktorerna med anhöriga, inbjudna hedersgäster och lärare.

Kommande promotioner

 • 31 maj 2024

 • 23 maj 2025

 • 29 maj 2026

Kontaktinformation Akademiintendenturen

Carin Brenner, övermarskalk
Charlotta Sokulski Bateld,
biträdande övermarskalk
Annica Blomberg, biträdande övermarskalk
Elin Krook, projektkoordinator
Robert Nyberg, akademiadministratör
Selinay Özbek, akademiadministratör
Maria Blad, kommunikatör


Telefon: 046-222 70 06

overmarskalk [at] rektor [dot] lu [dot] se (overmarskalk[at]rektor[dot]lu[dot]se)
 

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Postadress:
Akademiintendenturen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Fakturering:
Information om hur du som leverantör fakturerar med elektronisk faktura