Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ESS

European Spallation Source

ESS i februari 2022. Foto: Roger Eriksson/ESS.

I nordöstra Lund byggs European Spallation Source (ESS). En unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.

På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

Skjuter med protoner för att frigöra neutroner

ESS är en anläggning som har en drygt 600 meter lång linjäraccelerator, där protoner accelereras så att de nästan uppnår ljusets hastighet med hjälp av elektromagnetiska fält i vakuum. När protonerna slår in i ett roterande målhjul av volfram frigörs neutroner för forskning. Detta är den så kallade spallationsprocessen.

Neutroner kan tränga in i material utan att förstöra dem. En fördel med neutroner är att de gör att lätta grundämnen, till exempel väteatomer, lätt kan urskiljas från andra ämnen. Detta är viktigt exempelvis när man undersöker olika biologiska prover för att se hur läkemedel tas upp i kroppen.

20 gånger kraftigare än liknande anläggningar

Det unika med ESS är att anläggningen kommer vara världsledande genom sin kraftfullhet. ESS kommer initialt att ha en effekt på två megawatt, och kommer med sin innovativa teknik att generera i snitt 20 gånger kraftigare neutronstråle till instrumenten än jämförbara anläggningar. På ESS kommer man också kunna skapa långa pulser som gör det möjligt att forma strålen för att passa olika slags experiment.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå.

ESS kommer öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom:

 • energi
 • material
 • medicin
 • miljövetenskap
 • transport.

 1. Acceleratorn ser till att protoner i nära ljusets hastighet träffar ett mål som består av tungmetallen volfram.
 2. Vid träffen sker spallationen eller spjälkningen. Den innebär att neutroner frigörs från volframmaterialets atomkärnor.
 3. Neutronerna åker sedan iväg i skurar som leds mot 15 experimentstationer, där de tränger in i olika materialprover och deras atomkärnor.
 4. När neutronerna passerar genom provet – utan att påverka det – fångas de upp av detektorer som mäter förändringar i hastighet och riktning.
 5. Datan analyseras och materialets egenskaper visualiseras.
Logotyp: European Spallation Source (ESS).

European Spallation Source (ESS)

Sverige och Danmark är värdländer för ESS som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer från hela Europa.

 • Bygg- och driftskostnad 2014-2027: 3.3 miljarder euro (2013 års prisnivå)
 • Byggstart: 2014
 • Forskningsstart: 2026
 • Full drift: 2028
 • Antal anställda: 500 personer (full drift)
 • Antal användare/besökande forskare: uppemot 3 000/år
 • Beräknad drifttid: 40 år
 • Beräknad årlig driftskostnad: 140 miljoner euro (2013 års prisnivå).

Webbplats

European Spallation Source (ESS) – ess.eu