Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Urval med hänsyn till särskilda skäl

Vid enstaka fall kan sökande antas med hänsyn till särskilda skäl, vilket innebär att den sökande kompenseras meritvärdesmässigt i en urvalsgrupp till en sökt utbildning vid Lunds universitet.

Vid urvalet ska hänsyn tas till särskilda skäl om dina meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt OCH om du har särskilda kunskaper eller förutsättningar för utbildningen. Behöriga sökande måste uppfylla särskilda skäl enligt punkt 1 och punkt 2 nedan.

OBS! För att du ska kunna beviljas antagning med särskilda skäl behöver både punkt 1 och punkt 2 vara uppfyllda!

 1. den sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som anges dvs. 
  a) medicinska eller liknande åberopade skäl som den sökande inte kunnat råda över samt har negativt påverkat/begränsat dennes konkurrenssituation gällande gymnasiebetygs- respektive högskoleprovsurval. En förutsättning är att de åberopade skälen inte kompenserats tidigare eller
  b) skäl som begränsar val av studieort eller utbildning 
 2. sökanden (genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet) har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen

Förutsättningar

Antagningsnämnden gör en helhetsbedömning av skälen och meriterna i förhållande till utbildningsvalet. För att ens särskilda skäl ska tas i beaktande ska följande förutsättningar vara uppfyllda: 

 • du har gjort din anmälan på Antagning.se senast sista anmälningsdag.
 • Du uppfyller behörighetskraven till sökt utbildning.
 • Din anhållan om hänsyn av särskilda skäl har inkommit senast sista anmälningsdag.
 • Du har ansökt till Lunds universitet i första, andra eller tredje hand.
 • Ditt meritvärde på betyg och/eller högskoleprov inte väsentligt skiljer sig från vad som normalt krävs för antagning till utbildningen. För urvalsgrupperna BI och BII får skillnaden ej vara mer än 1.5 i meritvärde och i urvalsgruppen HP får provresultatet ej skilja sig mer än 0.2. Jämförelsen görs mot samma utbildning föregående år. 
 • Du har inte kompenserats tidigare för de åberopade skälen (t.ex. förlängd skrivtid på högskoleprovet) och har använt de möjligheter som står till buds för att förbättra din konkurrenssituation.

Att beviljas hänsyn av särskilda skäl vid urval innebär att den sökande erhåller ett schablonmässigt påslag på sina befintliga meriter, för att därigenom ges bättre förutsättning att kunna erhålla en plats i urvalet. Påslaget är detsamma för alla och oavsett sökt utbildning. 

Rådgör i förväg med utbildningsansvarig studievägledare, eftersom utbildningen kan innehålla moment som ställer krav på vissa fysiska förutsättningar. Observera att urval med hänsyn till särskilda skäl inte innebär någon prövning av dina möjligheter att fullfölja aktuell utbildning eller utöva ett visst yrke.

Skicka en komplett ansökan

Om du anser att du bör komma i fråga för urval med hänsyn till särskilda skäl ska du skicka en skriftlig motivering tillsammans med alla intyg och handlingar som styrker art och grad av de skäl du vill åberopa till:

Antagningsnämnden
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Beslut rörande urval med hänsyn till särskilda skäl meddelas på antagningsbeskedet och kan ej överklagas.

Tänk på att: 

 • alla handlingar ska vara Lunds universitet tillhanda senast sista anmälningsdag
 • alla kopior av intyg och dokument ska vara vidimerade (bevittnade)
 • intyg om dyslexi ska innehålla detaljerade data från testresultatet
 • alla handlingar som bifogas anmälan betraktas i regel som offentliga
 • om din anhållan beviljas konkurrerar du med ditt meritvärde, men med viss kompensation

Kontaktinformation

Har du frågor om behörighetsbeslut och urval?

Kontakta antagningsavdelningen vid Lunds universitet:

Har du utbildningsspecifika frågor eller frågor om reservantagning och registrering?

Kontakta din institution.

Sök efter din kurs/program och hitta kontaktuppgifter till din institution

Har du frågor om antagning på Lunds tekniska högskola (LTH)?
Mejla antagningen [at] lth [dot] lu [dot] se

Hur vi behandlar dina personuppgifter:
Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Läs mer om hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter

Besöksadress: 
Genetikhuset, Sölvegatan 29 B Lund
Karta på google.se

Postadress:
Antagningsavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund