Personal och ekonomi

Över 8000 anställda och en omsättning på 8,8 miljarder kronor. Det är bara en del av den statistik som vi här presenterar för Lunds universitets personal och ekonomi. Siffrorna gäller verksamhetsåret 2019 om inte annat anges.

 

Antal anställda, totalt samt per personalkategori

Anställda Antal
Individer totalt 8 160
     varav professorer 840
     varav övriga lärare, forskare, doktorander 4 560
     varav teknisk och administrativ personal 2 780
 

Internationell personal

Anställda Andel
Totalt 30 %
Forskare 840
 
 

Universitetets intäkter

Intäkter Mnkr
Totalt, varav 8 800
     anslag 4 752 (54 %)
     externa intäkter 4 048 (46 %)
 
 

Universitetets kostnader

Kostnader Mnkr
Totalt, varav 8 800
     personal 5 456 (62 %)
     lokaler 1 056 (12 %)
     övrigt 2 288 (26 %)

 

Kontaktinformation

Avdelningen Planering
Tomas Johansson
Analytiker / Statistiker

E-post:
tomas [dot] johansson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 46 222 74 18
+46 708 81 99 50

Postadress:
Box 117
221 00 Lund