Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledarskap, arbetsmiljö & juridik

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Stress och ohälsa, psykosocial och fysisk arbetsmiljö, digitalisering, medarbetares värdegrund och olika behov ställer krav på att kunna leda i förändring och anpassa ledarskap efter olika situationer. Med tillgång till de senaste forskningsresultaten, tvärvetenskaplighet och nätverk tar vi fram kompetensutvecklande utbildningar för dig som är yrkesverksam och vill fortbildas på området.

Arbetsrätt, 15hp

Kursen behandlar främst anställningsavtalet, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

A Little Day on Leadership

Introductory course in leadership for new managers and leaders at Lund University. The course consists of two parts; self-study with the help of literature and a web course as well as joint workshop.

Grundkurs i medicinsk rätt

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och för dig som går en utbildning med hälso- och sjukvårdsinriktning. Kursen är praktiskt inriktad och ger svar på många av de juridiska frågor du behöver kunna hantera i din yrkesutövning. 

Juridisk introduktionskurs, 15 hp

Juridisk introduktionskurs ges av juridiska institutionen vid Lunds universitet och är en internetbaserad fristående kurs som motsvarar tio veckors studier. Kursen ämnar ge kunskap kring rättsområden såsom konsumenträtt, rättsteknik och straffrätt

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en distanskurs som utbildar deltagare i den förvaltningsrättsliga regleringen, allmänna förvaltningsrättsliga principer och om offentlighet och sekretess.

New as a manager – an introduction to the employer role

The course is to increase managers’ knowledge and awareness of what a management position involves and contribute to creating conditions for an attractive workplace with a sustainable work environment.

Röda trådar i ledarprogram och andra utvecklingsinsatser

En överblick kring de utvecklingsinsatser som sektionen HRs chef- och ledarskapsteam skapar och inbjudan till dialog om tillämpningen av dessa i vardagen. Riktat till universitetets personalsamordnare.