Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krisberedskap för yrkesverksamma specialister

Uppdragsutbildning vid Lunds universitet

Utbildningssatsning inom trygghet, säkerhet och resiliens

Lunds universitet erbjuder yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor möjligheten till kompetensutveckling.

'Trygghet, säkerhet och resiliens i det komplexa och föränderliga samhället' är en utbildningssatsning som omfattar en introduktionskurs och fyra fördjupningskurser. Avsikten är att kurserna ska bidra till verksamhetsutveckling och stärka kopplingarna mellan de olika aktörerna.

Syftet kopplar tätt an till Agenda 2030-målet att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.

Upplägg

Kurserna har ett upplägg som möjliggör och i största möjliga mån sammanlänkar parallella studier med yrkesverksamhet. Detta genom att de tar avstamp i de faktiska sammanhang som deltagarna arbetar i och genom att blanda fysiska träffar och distansstudier. Alla uppgifter fokuserar på att förstå, förklara och förbättra olika delar av den egna verksamheten med hjälp av litteratur, filmade föreläsningar, reflektionsfrågor, kamratgranskning och seminarier med fokus på dialog med lärare och andra kursdeltagare.

Introduktionskursen är uppbyggd i kursmoduler som genomförs helt på distans med onlineseminarier för att underlätta deltagande för så många som möjligt.

Fördjupningskurserna blandar distansstudier med fysiska träffar; en tvådagars träff innan kursmodulerna och en avslutande tredagars träff. De fysiska träffarna arrangeras även på andra platser än i Lund för att underlätta deltagande från hela Sverige. Kurserna examineras genom en portfölj av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier. Det finns ingen inbördes kronologisk ordning mellan fördjupningskurserna.

Målgrupper

Målgrupper för kurserna är offentliga aktörer som arbetar med krisberedskap, skydd mot olyckor eller civilt försvar i Sverige (kommuner, länsstyrelser, regioner, räddningstjänster, myndigheter, etc.). Kurspaketet kan även vara relevant för privata aktörer som har en roll i samhällets krisberedskap och samhällssäkerhet.

Om kurserna

Hör Tove Frykmer, en av lärarna på kursen, berätta om innehåll, upplägg osv.

 

  • Fördjupningskurs 4
    Förändringsarbete och förmågeutveckling för trygghet, säkerhet och resiliens
    Kursdatum ej satta. Anmäl ditt intresse till beredskap [at] education [dot] lu [dot] se
    Kursplan (PDF, 519,65 KB, ny flik)

Förkunskapskrav

I Introduktionskursen kommer fyra perspektiv att introduceras vilka sedan berörs i samtliga fördjupningskurser. Lunds universitet förutsätter därför att alla som läser fördjupningskurserna först läser Introduktionskursen (eller tillgodogör sig innehållet på annat sätt). Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och kräver en treårig högskoleexamen alternativt fem års relevant arbetslivserfarenhet inom ett för kursen relevant yrkesområde.

Kontakt

För kursgenerella frågor vänligen kontakta Jessica Hansson, beredskap [at] education [dot] lu [dot] se, +46 (0)46-222 7327

För frågor rörande kursinnehåll vänligen kontakta henrik [dot] hassel [at] risk [dot] lth [dot] se eller marcus [dot] abrahamsson [at] risk [dot] lth [dot] se

Sagt om introduktionskursen

"Jag tyckte om upplägget att man studerar sin egen organisation i de reflekterande uppsatserna."

"Kursen har gett mig nya metoder och tänk kring kris- och säkerhetsområdet i detalj, men även metoder som kan användas i flera andra områden."

"Mycket bra och redan värdefull för mitt fortsatta arbete!"