Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tips för dig med svenska som andraspråk

Att studera på ett annat språk än sitt förstaspråk kan innebära särskilda utmaningar. På den här sidan har vi samlat några tips och resurser som kan vara till hjälp för dig som studerar med svenska som ditt andraspråk.

Läsa och skriva akademiskt på ett andraspråk

Universitetsstudier innebär som regel att man behöver både läsa och skriva stora mängder text. Det handlar dessutom om en specifik typ av text som skiljer sig både från talat språk och från andra texttyper.

Läsning är en viktig förutsättning för det egna skrivandet. Genom att läsa får du ett större ordförråd samtidigt som du lär dig språkliga strukturer som behövs för att själv producera text. Du lägger grunden för att utveckla ditt akademiska skrivande genom att läsa akademiska texter.

Det är också värt att nämna att all läsning på ditt andraspråk är till hjälp för att utvecklas som skribent. Det kan exempelvis vara skönlitterära böcker eller dagstidningar – vad som helst som du tycker om att läsa!

Att lära sig ett andraspråk – språkliga byggstenar

Det finns stor variation i världens språk som kan gälla exempelvis grammatik, uttal eller stavning. Beroende på hur ditt förstaspråk är strukturerat kan olika saker innebära svårigheter när du lär dig ett nytt språk. Det krävs tid och mycket övning för att tillägna sig det ordförråd och de grammatikkunskaper som behövs för universitetsstudier.

Att delta i språkundervisning och lära sig språkliga regler är till stor hjälp i inlärningsprocessen, men du behöver också vara en aktiv språkanvändare och prata, läsa, skriva och lyssna så mycket det bara går för att utvecklas och nå en avancerad nivå i ditt andraspråk. 

Nedan har vi på Studieverkstaden samlat lästips, filmer och övningar för dig som vill lära dig mer om svenskans olika byggstenar.

Böcker

Akademiskt läsande och skrivande (Blomström, V. & Wennerberg, J., 2021)
Den här boken ger en introduktion till akademiska studier och går igenom läs- och skrivstrategier på en grundläggande nivå. Boken innehåller även praktiska övningar.

Svenska för internationella akademiker (Blomström, V. & Nobel, E., 2023)
Detta är en kombinerad text- och övningsbok särskilt framtagen för internationella studenter och akademiker som lär sig svenska.

Handbok i svenska som andraspråk (Garlén, C. & Sandberg, G., 2008)
Denna bok riktar sig till dig som inte har svenska som förstaspråk men ändå kan en hel del svenska. Boken innehåller exempel, råd och regler för språk och kommunikation i arbetsliv, studier och samhällsliv.

Böcker

Form i fokus – Övningsbok i svensk grammatik, del C (Fasth, C. & Kannermark, A., 1998)
Den här boken innehåller övningar för dig som vill öva på din svenska grammatik.

Filmer

På La Grammaire finns ett antal filmer om svensk grammatik av Maia Andréasson, universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet.

La Grammaire på Youtube

Kurser och övningar

Göteborgs universitet har en Canvaskurs i språk och grammatik framtagen av Enheten för akademiskt språk. Kursen är öppen för alla och innehåller bland annat övningar i form av quiz. 

Kursen Språk och grammatik i Göteborgs universitets Canvas

På Karlstad universitet finns en öppen Canvaskurs i akademiskt skrivande som är utvecklad av skrivhandledarna vid universitetsbiblioteket. Den innehåller modulen Ett andraspråksperspektiv som riktar sig särskilt till dig som har svenska som andraspråk och vill lära dig mer om svensk grammatik.

Kursen Skrivhandledning i Karlstad universitets Canvas

Böcker

Svenska idiom (Luthman, H., 2017)
Idiom är fasta uttryck som kan vara svåra att lära sig i ett språk, till exempel ”stå på egna ben” = klara sig själv. Den här boken är till hjälp för dig som vill lära dig mer om svenska idiom.

Prepositionsboken (Montan, P. & Rosenqvist, H., 2013)
Prepositioner är småord som till exempel ”på”, ”av” och ”över”. Prepositionsboken lär ut och övar regler för hur du använder prepositioner i det svenska språket.

Formell svenska – frekventa ord (Olausson, Y., 2019)
Detta är en bok för dig som vill utveckla ditt formella ordförråd. Boken innehåller övningar och läromedlets hemsida har ett diagnostiskt test.

Böcker

Muntlig interaktion i akademiska sammanhang (Blomström, V. & Persson, C., 2021)
Boken riktar sig till dig som har svenska som andraspråk. Den ger beredskap inför muntliga moment i akademiska sammanhang, till exempel seminarier, grupparbeten och muntliga presentationer. Boken innehåller både beskrivande textavsnitt och praktiska övningar.

Uttalsboken (Rosenqvist, H., 2007)
Den här boken går igenom grunderna för svenskt uttal.

Mer om akademiskt skrivande och språkriktighet

Om du vill läsa mer om akademiskt skrivande kan du besöka vår sida med tips om skrivande. På denna sida hittar du bland annat mer om akademiskt skrivande, ordböcker, termbanker och resurser från Språkrådet.

Tips till dig som skriver

För dig som vill läsa en kurs i svenska språket

Om du har svenska som andraspråk och vill läsa en kurs i svenska erbjuder universitetet flera lämpliga kurser. Du kan läsa mer om dessa under rubriken Stöd specifikt för dig med utländsk bakgrund på sidan: 

Stöd i studieteknik, språk och akademiskt skrivande

Kontaktinformation

Läs mer om handledning:
Boka handledning med Studieverkstaden

Besöksadress:
Genetikhuset, rum 219-222
Sölvegatan 29 B, Lund
Hitta Studieverkstaden via Google Maps

Campus Helsingborg
Universitetsplatsen 2, Helsingborg
Hitta Campus Helsingborg via Google Maps

studieverkstad [at] stu [dot] lu [dot] se (studieverkstad[at]stu[dot]lu[dot]se)