Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alkohol, andra droger och spelvanor

Riskabelt användande av alkohol eller andra droger kan snabbt leda till större problem både psykiskt, fysiskt och socialt. På Studenthälsan är vår främsta uppgift att arbeta för att främja studenters hälsa. Därför tycker vi det är extra viktigt att i ett tidigt skede kunna fånga upp riskabelt drickande, drogbruk eller spelproblem.

Genvägar till sidans innehåll:

Alkohol och alkoholvanor

Många sammanhang i studentlivet är nära sammankopplade med alkohol. Studenter kan därför vara särskilt sårbara för att utveckla alkoholproblem. Flera olika studier visar att det är i åldrarna mellan 18 och 25 år som många dricker som mest. Det är också då de flesta lägger en grund för vuxenlivets alkoholvanor. Det är inte ovanligt att studenter har en bild av att alla studenter dricker mycket alkohol. Det gör att pressen på sig själv att dricka alkohol ökar.

Tillfällen med för stort alkoholintag kan ge negativa konsekvenser, till exempel minnesluckor, olyckor, bråk eller oönskat sex. Att ha kontroll över sitt drickande innebär att det är du som bestämmer hur festen ska bli, inte alkoholen. Därför är det viktigt att hålla koll på din alkoholkonsumtion.

Studentlivet bjuder på många roliga upplevelser. Festande är något som många ser fram emot, men det är viktigt att hitta en balans så att det inte påverkar dina studier.

Testa dina alkohol- och tobaksvanor med Studenthälsans livsstilstester

Håll koll på din alkoholkonsumtion via vårt test – alexit.se

Du kan också lära dig mer om dina tobaksvanor genom att göra vårt livsstilstest:

Testa dina tobaksvanor via vårt test – alexit.se

Under studietiden har du mycket att vinna på att hålla din alkoholkonsumtion på en rimlig nivå. Några av motiven är: 

 • bättre sömn och minskad allmän trötthet
 • ökad koncentration och bättre studieresultat
 • bättre kontroll över ditt liv
 • bättre fysisk form
 • bättre prestationsförmåga
 • minskad risk för bråk och konflikter med vänner och partner
 • bättre ekonomi
 • minskad risk att hamna i framtida beroende

För dig som vill kunna dricka alkohol utan att få negativa konsekvenser kan följande tips vara användbara: 

 • Planera i förväg din festkväll, hur mycket du ska dricka och under hur lång tid. Sätt gärna en sluttid för sista glaset alkohol.
 • Se till att bara ha den summa som motsvarar kostnaden för den alkohol du bestämt dig för att dricka på ditt bankkonto.
 • Känn av det du just druckit i stället för att genast ta ett nytt glas.
 • Bestäm att varannan dryck är alkoholfri, till exempel vartannat glas vatten. 
 • Festa inte på tom mage. Ät något både innan du dricker alkohol och under tiden.
 • Kom överens med vänner om att inte hetsa varandra att dricka alkohol och delta till exempel inte i dryckesspel.
 • Välj en dryck med lägre alkoholhalt.

Individuell alkoholutbildning

På Studenthälsan kan du bland annat få genomgå en individuell alkoholutbildning kallad ASTP (Alcohol Skills Training Program). Du hittar mer information om ASTP och hur du anmäler dig till utbildningen på vår samlingssida med aktiviteter.

Studenthälsans aktiviteter

För dig som anhörig till någon med alkoholproblem

Om du vuxit upp med problematiskt drickande i din hemmiljö är det inte ovanligt att du, när du tar steget ut i vuxenlivet, upplever problem med

 • koncentrationssvårigheter
 • låg självkänsla
 • nära relationer
 • stresskänslighet
 • ångest.

Det är också vanligt att ha en rädsla för att själv utveckla ett eget missbruk. För att möta studenter med denna bakgrund erbjuder Studenthälsan samtal utifrån programmet ICAIP (Individual Coping and Alcohol Intervention Program). Du hittar mer information om ICAIP och hur du anmäler dig till programmet på vår samlingssida:

Studenthälsans aktiviteter

Andra droger och droganvändning

Det är inte ovanligt att studenter kommer i kontakt med droger av olika slag. Narkotikabruk är dock förknippat med många baksidor och har negativ effekt på studier och hälsa. Du kan vända dig till Studenthälsan för råd och stöd. Du kan också läsa mer om droger och dess påverkan:

Information om olika droger och hur man påverkas av dem – drugsmart.se

Spel om pengar

Problem med spel om pengar är något som blir allt vanligare i samhället i stort, så även bland studenter. Det kan handla om många olika sorters spel, till exempel på nätcasinon, samtidigt som snabba lån erbjuds av diverse tjänster. På mycket kort tid finns det risk att du hamnar i stora ekonomiska och sociala problem. Du kan vända dig till Studenthälsan för råd och stöd. Du kan också läsa mer på Stödlinjen om spelberoende. De erbjuder även ett självhjälpsprogram.

Datorspel

Datorspel är något som många uppskattar och tycker är både roligt och avkopplande. Men i takt med att spelen blivit mer avancerande och tillgängliga har spelande också börjat bli problematiskt för allt fler. Det kan gå så långt att du utvecklar ett datorspelsberoende. Det kallas också för gaming disorder.

Några vanliga tecken på när ditt datorspelande har gått för långt är att:

 • Du börjar tappa kontrollen över ditt spelande
 • Spelandet går ut över andra områden i ditt liv
 • Du fortsätter spela trots negativa konsekvenser 
 • Du har stor frånvaro från undervisning
 • Problem med sömnbrist och förskjuten dygnsrytm
 • Känsla av nedstämdhet och ångest
 • Isolering från socialt liv

De allra flesta som har kommit till insikt om att spelandet skapar problem kan förändra sina vanor till det bättre. Men om du har försökt med detta upprepade gånger och känner dig osäker på om du klarar det själv så kan du vända dig till oss på Studenthälsan. Nedan kan du boka en informationstid.

För att få hjälp med ditt datorspelsberoende kan du också vända dig direkt till Gaming-projektet på mottagningen Maria Malmö. De erbjuder både rådgivning, bedömningssamtal och, vid behov, individuell behandling. Du kan läsa mer om projektet och hur du anmäler dig på deras webbplats.

Gaming-projektet Maria Malmö på Region Skånes webbplats

Boka en tid hos Studenthälsan

Om du är du bekymrad över din alkoholkonsumtion eller ditt drogbruk bör du kontakta 1177, din vårdcentral eller oss på Studenthälsan.

Ifall du upplever att du har spelproblem och behöver hjälp med att hitta rätt stöd så kan du också vända dig till Studenthälsan.

Boka en tid hos Studenthälsan

Kontaktinformation

Telefon och tidbokning
Öppet hela sommaren (förutom 31 juli–4 augusti).

046-222 43 77

Måndag–onsdag: 08.30–09.30
Torsdag: 08.30–09.00
Fredag: 08.30–09.30

Med reservation för tillfälliga ändringar.

Boka en informationstid på Studenthälsan

Besöksadress
Sandgatan 3, Lund

Hitta hit via Google Maps

För studentkårer och andra verksamheter
Kontaktformulär för studentorganisationer och andra verksamheter

Andra vårdgivare
Andra vårdgivare hänvisas till våra telefontider ovan. Notera att Studenthälsan inte tar emot remisser från vårdgivare.

Vill du förändra dina levnadsvanor?

Lunds universitet är ett av elva lärosäten som deltar i forskningsstudien Buddy.

Buddy är ett lättillgängligt stöd i din mobil med intentionen att du på ett enkelt sätt ska kunna ändra dina levnadsvanor. Deltagandet är gratis. Bakom studien står Linköpings universitet.

Sms:a buddy25 till 0732-62 03 55 för att komma i gång.