Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alkohol, andra droger och spelvanor

Riskabelt användande av alkohol eller andra droger kan snabbt leda till större problem både psykiskt, fysiskt och socialt. På Studenthälsan är vår främsta uppgift att arbeta för att främja studenternas hälsa. Därför tycker vi det är extra viktigt att i ett tidigt skede kunna fånga upp riskabelt drickande, drogbruk eller spelproblem.

Alkohol och alkoholvanor

Många sammanhang i studentlivet är nära sammankopplade med alkohol. Studenter kan därför vara särskilt sårbara för alkoholproblem. Flera olika studier visar att det är i åldrarna mellan 18 och 25 år som man dricker mest, och det är också då man utvecklar sina vuxna alkoholvanor.

En del studenter dricker ingenting, medan en del redan har en hög konsumtion med sig sedan tidigare. Det är inte ovanligt att studenter har en bild av att alla studenter dricker alkohol, vilket gör att pressen på en själv att dricka alkohol ökar.

Tillfällen med för stort alkoholintag kan ge negativa konsekvenser, till exempel minnesluckor, olyckor, bråk eller oönskat sex. Att ha kontroll över sitt drickande innebär att det är du som bestämmer hur festen ska bli, inte alkoholen. Därför är det viktigt att hålla koll på din alkoholkonsumtion.

Håll koll på din alkoholkonsumtion via vårt test på Alexit.se

Du kan också lära dig mer om dina tobaksvanor genom att göra ett av våra livsstilstester.

Testa dina tobaksvanor via vårt test på Alexit.se

Under studietiden har du mycket att vinna på att hålla din alkoholkonsumtion på en rimlig nivå. Några av motiven är: 

 • bättre sömn och minskad allmän trötthet
 • ökad koncentration och bättre studieresultat
 • bättre kontroll över ditt liv
 • bättre fysisk form
 • bättre prestationsförmåga
 • minskad risk för bråk och konflikter med vänner och partner
 • bättre ekonomi
 • minskad risk att hamna i framtida beroende

För dig som vill kunna dricka alkohol utan att få negativa konsekvenser kan följande tips vara användbara: 

 • Planera i förväg din festkväll, hur mycket du ska dricka och under hur lång tid. Sätt gärna en sluttid för sista glaset alkohol.
 • Se till att bara ha den summa som motsvarar kostnaden för den alkohol du bestämt dig för att dricka på ditt bankkonto.
 • Känn av det du just druckit i stället för att genast ta ett nytt glas.
 • Bestäm att varannan dryck är alkoholfri, till exempel vartannat glas vatten. 
 • Festa inte på tom mage. Ät något både innan du dricker alkohol och under tiden.
 • Kom överens med vänner om att inte hetsa varandra att dricka alkohol och delta till exempel inte i dryckesspel.
 • Välj en dryck med lägre alkoholhalt.

Om du har gjort testet och är orolig för din egen eller någon annans alkoholkonsumtion kan du som student kontakta 1177, din vårdcentral eller oss på Studenthälsan. 

På Studenthälsan kan du bland annat få genomgå en individuell alkoholutbildning kallad ASTP (Alcohol Skills Training Program). Där får du vid två besökstillfällen gå igenom dina alkoholvanor och förstå hur din kropp och hjärna reagerar på ditt drickande, samt lära dig nya tekniker för att få bättre kontroll på ditt alkoholintag. 

Boka en tid hos Studenthälsan för mer information om ASTP

För dig som anhörig till någon med alkoholproblem

Om du som student vuxit upp med problematiskt drickande i din hemmiljö är det inte ovanligt att du, när du tar steget ut i vuxenlivet, upplever problem med

 • koncentrationssvårigheter
 • låg självkänsla
 • nära relationer
 • stresskänslighet
 • ångest.

Det är också vanligt att ha en rädsla för att själv utveckla ett eget missbruk. För att möta studenter med denna bakgrund erbjuder Studenthälsan samtal utifrån programmet ICAIP (Individual Coping and Alcohol Intervention Program). 

ICAIP - Individual Coping and Alcohol Intervention Program

Programmet ger dig förståelse för hur det är att växa upp i en sådan familj och hur den upplevelsen präglar dig som student. I programmet ingår även ASTP – Alcohol Skill Traning Program där du får lära dig att du kan dricka alkohol på ett sätt som inte skadar dig, ifall du är orolig för din alkoholkonsumtion. Naturligtvis kan du som inte dricker alkohol ta del av programmet ICAIP.

Programmet ICAIP är 2 sessioner á 2 timmar, med en paus på 10 minuter per tillfälle. Det är cirka 3–4 veckor mellan tillfällena. Du får bland annat kunskap om beroende och uppväxt i missbruksmiljö, copingstrategier och hemuppgifter att göra. Programmet genomförs enskilt med en behandlare.

Boka en tid hos Studenthälsan för mer information om ICAIP

Andra droger och droganvändning

Det är inte ovanligt att studenter kommer i kontakt med droger av olika slag. Många tycker till exempel att det är spännande att prova cannabis när de möter situationer där det förekommer. 

Narkotikabruk är förknippat med många baksidor. Ofta är dock människor i allmänhet dåligt pålästa om kända effekter av olika droger. Kunskaper som egentligen är nödvändiga för att kunna göra ett bra ställningstagande till huruvida du vill använda droger eller inte. 

Fördjupad information om olika drogers effekter och svensk lagstiftning på Drugsmart.com

Är du bekymrad över ditt eget drogbruk bör du kontakta 1177, din vårdcentral eller oss på Studenthälsan. 

Boka en tid hos Studenthälsan

Spel om pengar

Problem med spel om pengar är något som blir allt vanligare i samhället i stort, så även bland studenter. De traditionella spelformerna, som tips på hästar och fotboll är fortsatt populära. Men på senare år har nätcasinon tagit allt större del av marknaden, samtidigt som snabba lån erbjuds av diverse tjänster. Denna kombination har gjort det möjligt för folk att på mycket kort tid sätta sig själva i stora ekonomiska och sociala problem.  

Fördjupad information om spel och spelvanor på Stödlinjen.se

Om du har spelproblem och vill träffa någon att prata med personligen finns vi på Studenthälsan till för dig. 

Boka en tid hos Studenthälsan

Vill du förändra dina levnadsvanor?

Lunds universitet är ett av elva lärosäten som deltar i forskningsstudien Buddy.

Buddy är ett lättillgängligt stöd i din mobil med intentionen att du på ett enkelt sätt ska kunna ändra dina levnadsvanor. Deltagandet är gratis. Bakom studien står Linköpings universitet.

Sms:a buddy25 till 0732-62 03 55 för att komma i gång.

Kontaktinformation

Studenthälsan
Telefon:
046-222 43 77

Receptionens telefontider:

Måndag–onsdag och fredag 08.30–09.30
Torsdag 08.30–09.00

Med reservation för tillfälliga ändringar.

Besöksadress:
Sandgatan 3
Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studenthälsan
Box 117
221 00 LUND

Se karta på google.se

För dig som pluggar på LTH eller Medicinska fakulteten:

Utöver Studenthälsan finns också stöd att få via kuratorerna på LTH eller Medicinska fakulteten.

Kontaktuppgifter till kuratorerna på LTH

Information om kuratorn på Medicinska fakulteten

För dig som är doktorand:

Vänd dig till Företagshälsovården

För dig som är anställd, representant för en studentkår eller annan organisation:

Information om Studenthälsan - Medarbetarwebben.lu.se