Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barbara Tomasic, arbetsterapeut

"Jag känner mig stärkt språkligt och har lärt känna svensk sjukvård bättre"

I samarbete med Region Skåne ger Lunds universitet en poänggivande kurs i avancerad sjukvårdssvenska. Den vänder sig till legitimerad personal som har ett annat modersmål än svenska och ger fördjupning i journalskrivande och hur man beskriver medicinska problem på ett sätt som är anpassat för patienten.

– Det känns jättebra att ha ett papper på att jag gått den här utbildningen och jag uttrycker mig mer nyanserat, har fått bättre ordförråd och grammatik, säger Barbara Tomasic, arbetsterapeut på Skånes universitetssjukhus.

Barbara Tomasic, arbetsterapeut

När Barbara Tomasic kom till Sverige för några år sedan hade hon hunnit jobba länge som arbetsterapeut i sitt hemland Kroatien. Att fortsätta med det här kändes givet. Efter en del svenskundervisning fick hon sin legitimation och hamnade så småningom på Geriatrik-avdelningen på Skånes universitetssjukhus, där de flesta av patienterna är 75 år och uppåt.

– Många har talsvårigheter på grund av olika sjukdomar och flera pratar också gammaldags och på bred skånska. Ovanpå det har en del tandprotes, som inte alltid sitter i. Ja, du hör. I början hade jag jättesvårt att förstå dem och många trodde samtidigt att jag kom från Finland, säger Barbara Tomasic och skrattar.

I efterhand har hon tänkt att det faktum att hon klarade att jobba under så tuffa språkförutsättningar från start har gjort att hon kan klara vad som helst längre fram. Hon har också lärt sig många olika slags medicinska termer på svenska, eftersom patientgruppen på Geriatrik-avdelningen har en så diversifierad sjukdomsbild.

Fick lära känna skillnader i sätt att uttrycka sig

Men utvecklas kan man alltid göra mer. Via ett nyhetsbrev från arbetsterapeutchefen i Region Skåne fick hon nys om den nya kursen i avancerad sjukvårdssvenska och sökte direkt.

– Den ligger ju på kvällstid och distans, så att man ska kunna kombinera den med jobbet. Det fungerade perfekt för mig.

Kursen har inte bara stärkt Barbara Tomasic språkligt, den har även fått henne att lära känna svensk sjukvård lite bättre.

– Hur svensk sjukvård fungerar togs upp jättemycket på kursen och var nog det jag uppskattade allra mest. Man tydliggjorde till exempel att det i Sverige är väldigt avslappnat och icke-hierarkiskt. Att man samarbetar mycket i team och att fikakulturen är viktig.

Vissa uttryck som man använder i sjukvården i Sverige kan vara ovanliga i andra länder, mer informella.

– I Kroatien där jag kommer ifrån är man väldigt professionell och medicinsk, både när man pratar med patienter och kollegor. Det är också mycket hierarkiskt jämfört med i Sverige.

Verklighetsnära och praktiskt upplägg

I kursen ingick i övrigt bland annat rollspel där deltagarna fick feedback på sitt uttal och sin grammatik. De fick också tips på hur man kan uttrycka sig för att patienten ska förstå så bra som möjligt.

– Kursledaren gjorde det väldigt bra. Hon var så flexibel och hittade uppgifter som passade alla. Vi hade ju lite olika legitimationsyrken inom sjukvården.

Många möjligheter fanns till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, som kom från en rad olika länder och hade bott och arbetat i Sverige olika länge.

– Jag tyckte att alla delade med sig och berättade om svårigheter och utmaningar. Vi diskuterade också hur man ska reagera och hur man kan säga något på ett annat sätt om man inte blir förstådd. Det var nyttigt. 

Kontakt

För frågor om kursen i avancerad sjukvårdssvenska, vänligen kontakta svenska [at] education [dot] lu [dot] se