Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sara Brockstedt, strålskyddsexpert

"Jag är lite grand av en prepper"

För Sara Brockstedt, som är inne på sin tredje kurs inom krisberedskap för yrkesverksamma specialister, ligger det i planen att ta hela kurspaketet. Hon känner redan att hon har fått stor behållning av utbildningen, på flera sätt.

– Jag får en mängd verktyg som är applicerbara även på den dagliga verksamheten. Det handlar mycket om ett sätt att tänka.

Sara Brockstedt

Sara Brockstedt är legitimerad sjukhusfysiker och jobbar sedan tio år tillbaka i Region Skåne med strålsäkerhetsfrågor. Arbetet innebär bland annat att ha en beredskap för händelser där människor skulle kunna bli utsatta för strålning och radioaktiva ämnen.

– Vi har ju kärnkraft i Sverige och det finns av tradition ett beredskapsspår, att sjukhusfysiker ska ha kunskap om detta och kunna jobba med det. 

När Sara Brockstedt började sitt nuvarande jobb blev hon ombedd att stå på en larmlista för sjukhusfysiker, det vill säga om det händer något utanför ordinarie arbetstid ska sjukvården snabbt kunna komma i kontakt med henne.

– I min enfald trodde jag att det fanns utarbetade rutiner för vad jag skulle göra och bara var att rycka en pärm ur hyllan i händelse av en katastrof, men så var det inte riktigt. Det är en stor anledning till varför jag valt att gå de här kurserna.

Vill förbereda sina kollegor på hur de ska agera om krisen kommer 

Då och då anordnar Lunds universitet tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten och MSB större övningar där man iscensätter olyckor där radioaktivitet är inblandad. Ofta blir hon själv övningsledare här i sin egenskap av sjukhusfysiker.

– Jag har länge varit frustrerad över att saker är väldigt otydliga. Även om jag har en klar bild av var i organisationen jag kan tänkas behövas om någonting händer vet egentligen ingen annan vilken roll vi sjukhusfysiker kan fylla och vad vi kan svara på. Därför har jag känt ett stort behov av att lära mig mer om krisberedskap. För att jag för mig själv och för min egen organisation ska kunna beskriva hur vi skulle kunna fungera ihop med sjukvården i övrigt om det händer någonting.

Hon beskriver sig själv som lite grand av en ’prepper’ även i privata sammanhang.

– Jag tycker om att vara förberedd, ha en sak i reserv. I jobbet känner jag att jag behöver sätta någon typ av ramar och tänk för att förbereda mina kollegor på hur vi ska agera om krisen kommer.

Har redan fått stor nytta av kurserna i sitt jobb

Den första kursen beskriver Sara Brockstedt som en bra introduktion. Den gick igenom en systemmodell som hon haft stor nytta av och tänk om lagar och förordningar och annat. Inte minst gav den henne en nomenklatur att hålla i. Fördjupningskurs 1, som går in på att göra riskanalyser, kom också väl till pass.

– Strålsäkerhetsmyndigheten kräver att vi gör riskanalyser för sjukvårdens vardagsverksamhet med strålning. Jag fick ett mycket bättre verktyg för att göra dessa nu och det är jag väldigt glad åt. Just nu går jag fördjupningskursen ’Ledning och samverkan över hela hotskalan’. Den kommer mig tillgodo då jag vill designa en organisation/struktur för hur mina kollegor ska agera om det händer någonting.

Sara Brockstedt lägger till att hon redan rekommenderat kurserna för flera kollegor som också är sjukhusfysiker och strålskyddsexperter.

– Jag vill ju dela de här kunskaperna med dem och föra diskussioner om hur vi kan jobba i Region Skåne med krisberedskap. De känner detsamma och ligger i startgroparna nu för att gå introduktionskursen.

Kontakt

För kursgenerella frågor vänligen kontakta Jessica Hansson, beredskap [at] education [dot] lu [dot] se, +46 (0)46-222 7327

För frågor rörande kursinnehåll vänligen kontakta henrik [dot] hassel [at] risk [dot] lth [dot] se eller marcus [dot] abrahamsson [at] risk [dot] lth [dot] se