Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bli stödmentor för en student med funktionsnedsättning

Studenter som pluggar. Foto: Johan Persson.

Som mentor för en student med funktionsnedsättning har du en mycket viktig roll. Uppdraget handlar om att hjälpa en student att planera och strukturera studierna. På så sätt stödjer du en student att lyckas bättre med sina studier, samtidigt som du själv lär dig mycket.

Uppdraget som mentor

Genom att ta ett uppdrag som mentor kan du hjälpa till att förbättra studiesituationen för en student med behov av pedagogiskt stöd. Samtidigt får du värdefulla erfarenheter som ofta är meriterande när du ska söka jobb efter studierna. 

Uppdraget som mentor omfattar i genomsnitt 2 timmar per vecka och är arvoderat, vilket betyder att du som anteckningsstöd får ett arvode efter avslutad termin.

Lär dig mer om vad det innebär att vara mentor.

Mentorns roll beror till stor del på vilket stödbehov studenten har. Det handlar vanligtvis om att hjälpa till med att strukturera, planera och organisera studierna. Det kan också röra sig om att sortera och prioritera bland uppgifter och inläsning, sätta delmål och göra veckoplaneringar. Ibland kan mentorn även fungera som ett bollplank och en diskussionspartner. 

Mentorn fungerar inte som en handledare eller lärare och det är alltid studenten själv som genomför sina studier.

I Mentorshandboken kan du läsa mer om mentorsuppdraget och verktyg som du kan ha användning av som mentor. Se också vår information för nuvarande mentorer:

För att bli mentor är det önskvärt att du studerat några terminer och att du själv har en väl fungerande studiesituation. Vi ser gärna att du också har följande meriter/egenskaper:

  • God förmåga att planera och strukturera
  • Lugn, trygg och tålmodig person
  • Erfarenhet av att motivera och coacha
  • Kännedom om hur funktionsnedsättningar kan påverka studiesituationen

Det är ofta lärorikt att ha ett mentorsuppdrag och kan även vara meriterande efter avslutande studier. När ditt uppdrag avslutas kan du efter förfrågan få ett intyg från Pedagogiskt studentstöd.

Av skattetekniska skäl behöver du ha ett svenskt personnummer för att kunna påbörja ett uppdrag som mentor.

Terminsarvodet är 4800 kr före skatt i de fall där mentorsuppdraget fortlöpt under hela terminen. I andra fall räknas arvodet ut med hänsyn till hur stor del av terminen som uppdraget pågått.

Om du är intresserad av att ta ett mentorsuppdrag kan du göra en anmälan via formuläret nedan. Kom ihåg att du av skattetekniska skäl behöver ha ett svenskt personnummer för att kunna påbörja ett uppdrag som mentor.

Kontaktinformation

Har du frågor som rör mentorsuppdrag kan du kontakta:

Liselott Eriksson, mentorskoordinator
liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se

Relaterade länkar

I Mentorshandboken finns viktig information om mentorsuppdraget och verktyg som du kan ha användning av i ditt framtida uppdrag som mentor.

Mentorshandboken på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Du som ska inleda ditt uppdrag som mentor eller redan har ett pågående uppdrag hittar mer utförlig information på vår informationssida nedan.

Information för nuvarande mentorer