Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättigheter och ansvar som student

Studenter i studiemiljöer på Campus Helsingborg. Foto: Johan Persson.

Här finns samlad information om vad du som student har rätt till, och i vissa fall även vilket ansvar studenter har. Det kan gälla allt från arbetsmiljö för studenter, studentinflytande och likabehandling, till vad som gäller vid fusk och plagiat.

Din trygghet och dina rättigheter

Som student ska du känna att studie- och arbetsmiljön vid Lunds universitet är bra och säker. Universitetet arbetar kontinuerligt med att utveckla olika områden för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Det gäller allt från fysiska, sociala och organisatoriska aspekter av arbetsmiljön bland studenter, till hur vi kan underlätta för dig som vill kombinera föräldraskap med studier. 

Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur universitetet arbetar med dessa frågor på nedanstående sidor.

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

Vid Lunds universitet finns den så kallade Rättighetslistan som gäller alla studenter på grundnivå och avancerad nivå. Rättighetslistan ska fungera som ett stöd för att klargöra vad du som student har rätt till – och i vissa fall vilket ansvar du som student har.

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

Om något händer under studietiden

Lunds universitet vill att du som student ska känna dig trygg och säker vid universitetet. Om något händer som gör att du känner dig utsatt, om du skadar dig eller om du är med om en incident finns vi här för att hjälpa dig.

Du kan läsa mer om vad som gäller vid olika incidenter och vilket stöd du kan få på nedanstående sidor.

Ditt ansvar som student

Som student på Lunds universitet har du också ansvar och skyldigheter. Det är till exempel ett gemensamt ansvar för studenter, lärare och annan personal på universitetet att verka för en god arbetsmiljö.

Självklart behöver du också följa de lagar och regler som gäller för Lunds universitet.

En grundläggande regel för dig som är student vid Lunds universitet är att du inte ska fuska. Som student ansvarar du själv för att ta reda på vilka regler som gäller för exempelvis referat och källhänvisningar vid examination på just din utbildning.

Kontaktinformation

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer
Mobil: 070-456 66 13
studentombud [at] lus [dot] lu [dot] se (studentombud[at]lus[dot]lu[dot]se)
Studentombudets webbplats

Sektion Student och utbildning
Oskar Cornelius
oskar [dot] cornelius [at] stu [dot] lu [dot] se

Lunds universitets regelverk

I Lunds universitets samlade regelverk hittar du beslutsdokument som PDF-filer. Flera av reglerna gäller dig som student. 

Regelverket hittar du på universitetets medarbetarwebb: