Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övriga stipendier

Förutom resestipendier och universitets- och nationsstipendier finns det ytterligare ett antal stipendier som vänder sig till studerande på grundutbildningsnivå vid Lunds universitet. Längst ner på sidan hittar du även utvalda externa stipendier som vänder sig till studerande vid Lunds universitet.

Aktuella stipendier och ansökningsperioder

Externa stipendier hittar du längre ner på sidan.

Torsten Tegstams fond för studier i musik

Ansökningsperiod: 21 september - 4 oktober 2023. 

Stiftelsen delar ut stipendium till studenter från och med andra terminens studier vid avdelningen för musikvetenskap vid Lunds universitet och till studenter från och med andra terminens studier vid Musikhögskolan i Malmö.

Ledigkungörelse (ny flik)

Bertil Stenssons universitetsfond

Ansökningsperiod: 21 september - 4 oktober 2023. 

Stipendier till en medicine studerande och en teologie studerande vid Lunds universitet med hemort i Hässleholms kommun som visat goda studieresultat. För att kunna få stipendium bör den studerande ha bedrivit studier vid Lunds universitet i minst två år.

Ledigkungörelse (ny flik)

Kommande ansökningsperioder

Nästa ansökningsperiod öppnar i mars 2024.

Så här ansöker du

Logga in i ansökningssystemet (öppnas i ny flik)

Du ansöker via ett formulär direkt i ansökningssystemet om inget annat anges. Även bilagor bifogas digitalt. Du kan bara ansöka om stipendium under ansökningsperioderna.

Läs ledigkungörelsen noga innan du ansöker för att vara säker på att du är behörig att söka. Där kan du också läsa vilken information som ska bifogas ansökan för att den ska vara komplett.

Beslut och utbetalning

Handläggningstiden varierar för de olika stipendierna. Besked skickas ut till samtliga sökande via e-post. Om du har beviljats ett stipendium behöver du skicka in en rekvisitionsblankett till Stiftelseförvaltning för att få ditt stipendium utbetalat. Du hittar rekvisitionsblanketten i ansökningssystemet i anslutning till din beviljade ansökan. Observera att stipendiet inte kan användas till en resa/projekt vid annat tillfälle eller för annat ändamål än vad som anges i beslutet. Under sommarmånaderna kan det dröja några veckor innan du får ditt stipendium utbetalat.

Externa stipendier

Externa stipendier söks inte via ansökningssystemet. Läs respektive utlysning för mer information.                

Kungl. och Hvitfeldska stiftelsens Universitets- och högskolestipendium

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande som

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs- och Bohuslän,
  • är född i Göteborgs stift, eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet,
  • är mindre bemedlad
    och
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras vid statlig högskola eller universitet i Sverige samt Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. En studerande kan endast erhålla stipendiet en gång.

Stipendiet utgör för närvarande 15 000 kr.

Hitta ansökningsblankett på Kungl. och Hvitfeldska stiftelsens webbplats

Ansökan skickas till: Lunds universitet, Stiftelseförvaltning, Box 117, 221 00 Lund

Ansökan ska ha kommit in senast 9 oktober, så posta din ansökan i god tid. Var noga med att bifoga alla bilagor som efterfrågas.

Nya Sparbanken i Lund 100-års Jubileumsstiftelse

Ändamål: är att dela ut stipendier till studerande vid Lunds universitets ekonomiska fakultet.

Sista ansökningsdag 31 oktober 2023.

Hitta ansökningsblankett på Swedbanks webbplats

Medisera stipendiet 2024 för Lunds universitet

Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr under 2024 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Stipendiet kan sökas för:

  • Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
  • Kostnader i samband utvecklingsarbete
  • Kostnader i samband med forskning

Sista ansökningsdag 30 juni 2024

Hitta ansökningsblankett och mer information på Mediseras webbplats

Peter och Emma Thomsens Legat i Danmark

För manliga studerande vid Lunds universitet som bor i Landskrona.

Läs mer om stipendiet på stiftelsens webbplats

Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem SSSH

Stipendier för dig som går eller har gått din sjuksköterskeutbildning i Lund.

Läs mer och ansök på Föreningen södra Sveriges Sjuksköterskehems webbplats

Kontaktinformation

Stiftelseförvaltning
stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se (stipendier[at]eken[dot]lu[dot]se)

Box 117
221 00 Lund

Emma Haverlind
Telefon: 046-222 71 44

Olof Jernryd
Telefon: 046-222 71 48