Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Det internationella universitetet

Det internationella perspektivet genomsyrar det mesta vid Lunds universitet. Nästan 1 700 internationella utbytesstudenter väljer varje läsår att få delar eller en hel utbildning hos oss. Och du kan bli en av de mer än 1 300 studenter som varje år åker på utbytesstudier.

Fyra internationella studenter tar en selfie i Lunds stadsmiljö. Foto.
Du har möjlighet att lära känna många internationella studenter i Lund. Fotograf Timothy Parker.

Om du själv vill studera utomlands har Lunds universitet många möjligheter att erbjuda. Lunds universitet har samarbets- och utbytesavtal med drygt 640 universitet i nästan 70 länder. Vi ingår dessutom i flera världsomspännande nätverk för samverkan inom forskning och utbildning.

Dina möjligheter till utlandsstudier

Universitetets internationella arbete utvecklas och bedrivs från alla nivåer.

Om du vill studera utomlands kontaktar du din institution eller fakultet och tar reda på dina möjligheter:

Undantaget är utbytesstudier vid University of California som administreras på central nivå vid Lunds universitet.

Om University of California

Du kan även få svar på dina frågor om studentutbyte hos

Studentreceptionen

Det är sektionen Externa relationer som på central nivå arbetar med universitetsgemensamma internationaliseringsfrågor. Sektionen ska skapa förutsättningar för internationell mobilitet och internationella samarbeten.

Sektionen Externa relationer

Läs mer om vilka internationella möjligheter universitetet erbjuder dig under din studietid.

Bli internationell fadder

Som internationell fadder är du ambassadör för Lunds universitet och för Sverige. Du utgör den sociala länken mellan de internationella studenterna i din faddergrupp och studentlivet i Lund. Att vara fadder kan innebära allt från att möta studenter vid stationen när de först kommer till Lund, träffas för en kväll på nationen till att förklara vad ett svenskt personnummer är.

Läs mer om att vara internationell fadder