Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgodoräknande under utbildning

Om du är student vid Lunds universitet och tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte är det möjligt att du redan uppfyller målet för en viss kurs eller del av kurs. Om du vill få detta prövat, eller har andra kunskaper och färdigheter som du tror kan motsvara en viss kurs eller del av kurs, kan du ansöka om ett tillgodoräknande.

Tillgodoräknande – en möjlighet för dig som student

Du som är student och bedriver studier vid Lunds universitet kan ansöka om tillgodoräknande under din utbildningstid. Ett tillgodoräknande innebär att du inte behöver studera något som du redan har motsvarande kunskaper i. 

Tillgodoräknande kan göras av både formell och reell kompetens. Nedan hittar du mer information om vad detta innebär och hur du går till väga.

Tänk på att ett positivt beslut om tillgodoräknande kan få vissa konsekvenser för dina studier. Det innebär till exempel att:

  • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
  • Om du läser ett program kan tillgodoräknandet därmed innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.
  • Resultatet på kursen i Ladok blir ett tillgodoräknande (T) och kursen betygssätts alltså inte.
  • Centrala studiemedelsnämnden (CSN) inte beviljar studiemedel för tillgodoräknade kurser.

Om din ansökan gäller tillgodoräknanden av formell eller reell kompetens vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) ska du kontakta programplanerarna på LTH. Vill du däremot ansöka om tillgodoräknande på Medicinska fakulteten ska du vända dig till deras studievägledare.

Information om tillgodoräknande och kontaktuppgifter till programplanerare på LTH:s webbplats

Information om tillgodoräknande och kontaktuppgifter till studievägledare på Medicinska fakultetens webbplats

Tillgodoräknande av formell kompetens

Du kan ansöka om att få prövat om tidigare studier från ett svenskt eller utländskt lärosäte kan tillgodoräknas inom din utbildning vid Lunds universitet. En kurs/kursdel kan antingen tillgodoräknas som valfri/valbar kurs eller som motsvarande en kurs du annars skulle ha läst.

Har du frågor om tillgodoräknande av kurser inom program eller huvudområdet, kontaktar du studievägledaren för ämnet. Om du vill tillgodoräkna dig tidigare högskolestudier som valfria kurser i examen, hanteras detta i samband med din examensansökan.

Studievägledning för specifika program och kurser

Tillgodoräknande av reell kompetens

Reell kompetens är den samlade faktiska kunskap du har, t.ex. från yrkesverksamhet och annan utbildning än högskola, oavsett om du har formell dokumentation eller inte.

Som student vid Lunds universitet har du möjlighet att få dina samlade kunskaper och kompetenser bedömda och prövade ifall du tror att de kan motsvara en kurs/del av kurs. Det gör du genom att ansöka om tillgodoräknande av din reella kompetens. Detta innebär alltså att du måste vara både antagen och bedriva studier vid Lunds universitet för att kunna ansöka.

Om du vill tillgodoräkna reell kompetens inom dina studier på forskarnivå ska du vända dig till din institution.

Om du vill ansöka om tillgodoräknande av reell kompetens vid Lunds universitet behöver du fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens” som du hittar nedan. 

Till din ansökan behöver du bifoga följande handlingar:

  • Självvärdering/Kompetensbeskrivning
  • Eventuella intyg från arbetsgivare
  • Övriga handlingar som styrker din kompetens

Du hittar mer information om vad självvärderingen behöver innehålla i blanketten.

Tänk på att:

  • Du behöver skicka in en ansökan per kurs/del av kurs som du söker bedömning för.
  • Du som söker måste, genom en självvärdering, kunna beskriva hur din samlade kompetens motsvarar lärandemålen för den utbildning du vill ersätta med ett tillgodoräknande. Du ska också kunna ge exempel på hur dina kompetenser kan användas.
  • Lunds universitet gör en helhetsbedömning utifrån de dokument och den självskattning du skickat in. Ibland behöver ansökan kompletteras med intervjuer, praktiska och/eller teoretiska test för att säkerställa att du har de färdigheter och kunskaper som motsvarar kursens huvudsakliga innehåll och lärandemål. 

Blankett för tillgodoräknande av reell kompetens

Blanketten med bilagor kan antingen mejlas eller skickas via post till Examensavdelningen. Adressen och e-postadressen hittar du i blanketten eller under Kontaktuppgifter på denna webbsida.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens (PDF, 88 kB, ny flik)

Observera: I ansökan behöver du utgå från lärandemålen som du hittar i din kursplan. Kursplanerna finns tillgängliga på respektive kurs- eller programsida, alternativt på din institutions webbplats.

Sök bland kurser och program vid Lunds universitet

Kontaktinformation

Tillgodoräknande av formell kompetens

För frågor om tillgodoräknande av kurser inom program eller huvudområdet, kontakta studievägledaren vid institutionen för ämnet.

Studievägledning för specifika program och kurser

Tillgodoräknande av reell kompetens

tillgodoraknande-reko [at] stu [dot] lu [dot] se

Postadress:
Lunds universitet
Sektion student och utbildning
Examensavdelningen/reell kompetens
Box 117
221 00 Lund