Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information för nuvarande mentorer

När du har fått ett uppdrag som mentor eller assistent finns det vissa saker som kan vara bra att ha koll på! På den här sidan har vi sammanställt viktig information om vad du behöver känna till och göra under uppdragets gång.

Som mentor eller assistent finns det vissa praktiska saker du behöver känna till. Här kan du exempelvis läsa mer om överenskommelsen som ska fyllas i, kontinuerliga bekräftelser av uppdraget som ska skickas in och hur du anmäler ditt konto för utbetalning av arvode. 

Fyll i överenskommelse om uppdrag

För att du som mentor eller assistent ska registreras som arvodist måste en överenskommelse fyllas i. Överenskommelsen ska fyllas i i samband med att terminens uppdrag inleds. 

Överenskommelsen skickas ut via e-post av Pedagogiskt stöd i samband med uppstartsmötet. Det är väldigt viktigt att överenskommelsen inkommer när du inleder uppdraget eftersom den anger när uppdragsperioden startade.

Delta vid mentorsträffar

Varje termin erbjuds två mentorsträffar där vi diskuterar frågor som rör mentorsuppdraget. Mentorsträffarna för vårterminen 2024 sker följande datum:

  • 28 februari klockan 16.15–18.00
  • 10 april klockan 16.15–18.00

Inbjudan till mentorsträffarna skickas ut via e-post cirka 1–2 veckor i förväg.

Du är också alltid välkommen att kontakta Pedagogiskt stöd om du har frågor om uppdraget.

Skicka in bekräftelser av uppdrag

Under terminen kommer du att få e-postutskick där du måste bekräfta att mentors-/assistentuppdraget fortlöper enligt tidigare överenskommelse. Utskicket sker fyra gånger per termin och de måste besvaras inom fem arbetsdagar. 

Dessa bekräftelser ligger till grund för utbetalningen och kommer att användas för redovisningssyften. Det är väldigt viktigt att bekräftelserna besvaras för att arvodet ska utbetalas.

Anmäl ditt konto för utbetalning av arvode

För att få arvodet direkt till ditt konto behöver du anmäla ditt konto hos Swedbank.

Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats

Efter avslutad termin så sker utbetalning inom tre månader förutsatt att överenskommelse och bekräftelser inkommit. Det är också dessa som tillsammans avgör arvodets storlek.

Både mentor och student är skyldiga att meddela Pedagogiskt stöd ifall ni inte har kontinuerliga möten, studenten uteblir från möten eller att uppdraget av någon annan anledning upphör.

Räkna ut ditt arvode

Terminsarvodet är 4800 kr före skatt i de fall där mentorsuppdraget fortlöpt under hela terminen. I andra fall räknas arvodet ut med hänsyn till hur stor del av terminen som uppdraget pågått. Omfattningen delas in i 25%, 50%, 75% eller 100% av terminen. Du kan läsa mer om detta i listan nedan.

Arvoden före skatt för mentor och assistent vid Lunds universitet per termin:

  • 100% av 20 veckor: 4800 kr
  • 75% av 20 veckor: 3600 kr
  • 50% av 20 veckor: 2400 kr
  • 25%  av 20 veckor: 1200 kr

Ovanstående arvodesnivåer fastställs och börjar tillämpas med start den 10 augusti 2022.

Kontaktinformation

Ställ dina frågor som rör mentorsuppdrag till:

Liselott Eriksson
Mentorskoordinator på Pedagogiskt studentstöd
liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se

Frågor om uppdraget som anteckningsstöd?

Börja med att se om du hittar svaret på din fråga i vår FAQ:

Vanliga frågor och svar om uppdraget som anteckningsstöd

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta:

Charlotte Marklund
Administratör
anteckningsstod [at] stu [dot] lu [dot] se (anteckningsstod[at]stu[dot]lu[dot]se)

Relaterade länkar

I Mentorshandboken finns viktig information om mentorsuppdraget och verktyg som du kan ha användning av i ditt framtida uppdrag som mentor.

Mentorshandboken på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats