Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bli ledare för SI-möten

Som SI-ledare hjälper du en grupp studenter i en specifik kurs att förstå och bearbeta aktuellt kursmaterial. Du håller i ett så kallat SI-möte varje vecka. Här kan du läsa mer om uppdraget som SI-ledare och hur du ansöker.

Studenter som pluggar ihop på Språk-och litteraturcentrum SOL. Foto.
Som SI-ledare guidar du studenter i en specifik kurs under regelbundna möten.

Utvalda kurser har SI-möten

SI-ledare och SI-möten är kopplade till specifika utmanande kurser som SI-ledarna själva har läst och slutfört. Dessa kurser är oftast introduktionskurser där studenterna kan ha svårigheter att komma in i ämnet eller utveckla effektiva studiefärdigheter.

För närvarande finns det cirka 160 kurser med SI-möten inom olika ämnesområden på 7 av 9 fakulteter vid Lunds universitet. Över 4000 studenter deltar i dessa möten varje år.

Några exempel på kurser/ämnesområden med SI-möten vid Lunds universitet är:

 • affärsjuridik
 • arkeologi
 • biologi och hälsa
 • endimensionell analys
 • filosofi
 • företagsekonomi
 • geologi
 • lingvistik
 • mekanik
 • organisk kemi
 • psykologi
 • sociologi.

Rollen som SI-ledare

Just nu finns det cirka 235 SI-ledare som är aktiva vid Lunds universitet. Kanske vill du vara en av dem?

Om du

 • är intresserad av pedagogik och ledarskap
 • tycker om att samarbeta i grupp, och
 • vill motivera och inspirera andra studenter

är detta en fantastisk möjlighet för dig att få ett roligt och givande uppdrag!

Som SI-ledare under SI-möten tar du rollen som diskussionsledare, bollplank och mentor, snarare än lärare. Du håller i ett SI-möte per vecka som varar 1–2 timmar, för cirka 5–15 studenter, under en eller flera terminer. Under mötena hjälper du studenterna att förstå kursinnehållet och utveckla sina studiefärdigheter. På så sätt ökar både deras motivation och självförtroende. Genom detta bidrar du till att minska risken att studenter hoppar av kursen i onödan och får studenterna att känna gemenskap.

Du hittar konkreta beskrivningar av arbetsuppgifter och ansvar i samband med rollen som SI-ledare längre ner på denna sida. Du får en obligatorisk basutbildning på två dagar innan du sätter igång med uppdraget och därefter ges du kontinuerlig handledning.

Läs mer om utbildningen:

SI-ledarutbildningen – si-pass.lu.se

 

Vad är SI-PASS?

SI-PASS står för Supplemental Instruction – Peer Assisted Study Sessions på engelska. Det är regelbundna, informella möten, ledda av en SI-ledare som själv är student, där studenter på en specifik kurs kan delta för att få hjälp med att ta till sig kursstoffet och utveckla studiefärdigheterna.

Fördelar med att vara SI-ledare

Som SI-ledare får du betalt för dina timmar samtidigt som du utvecklar ledarskapskunskaper och erfarenhet av att tala inför grupper.

Du har också möjlighet att skapa nya kontakter och utöka ditt nätverk. 

Dessa erfarenheter och kunskaper kommer att vara värdefulla både i studierna och i arbetslivet, där de är efterfrågade. När du avslutar din tid som SI-ledare får du även ett officiellt arbetsintyg som kan vara till nytta vid framtida jobbansökningar.


Mest av allt har jag lärt mig om pedagogik och hur man bäst lär sig ett ämne.

                 Tidigare SI-ledare i Sociologi


Ansöka om att bli SI-ledare

För att ansöka om att bli SI-ledare, kontakta SI-verksamheten vid din fakultet eller institution. Du hittar kontaktuppgifterna på respektive fakultets eller institutions webbplats:

Om du inte hittar kontaktuppgifter för din fakultet är du välkommen att höra av dig till si-pass [at] stu [dot] lu [dot] se (si-pass[at]stu[dot]lu[dot]se).

SI-ledarens ansvar och uppgifter

Som SI-ledare finns det specifika saker du behöver tänka på innan och i samband med att kursen startar och inför, under och efter varje SI-möte. Dessa inkluderar följande:

Före kursstarten behöver du delta i den obligatoriska SI-ledarutbildningen av två dagar.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig:

SI-ledarutbildningen – si-pass.lu.se

Vid kursstarten behöver du informera studenterna om dina SI-möten.

Före SI-mötena behöver du

 • kommunicera med huvudläraren
 • delta på aktuella föreläsningar
 • göra reklam för dina SI-möten, till exempel vid föreläsningar, via e-post och/eller på sociala medier
 • förbereda dig genom att kombinera och integrera kursinnehållet med lämpliga inlärningstekniker baserade på samarbetsinlärning*. Du ska tänka ut specifika uppgifter.

*Du lär dig mer om dessa inlärningstekniker och samarbetsinlärning under SI-ledarutbildningen.

Under varje SI-möte behöver du

 • ta närvaro i början av mötet
 • lyssna på studenternas diskussionsönskemål – om de inte har specifika önskemål kan du använda de uppgifter du har förberett
 • initiera olika inlärningsaktiviteter för att engagera studenterna, exempelvis grupparbeten, presentationer eller diskussioner om problemlösning och genomgång av teorier
 • se till att samtliga deltagare är aktiva och engagerade
 • dela med dig av exempel på studiefärdigheter som har fungerat för dig och dina studiekamrater
 • sammanfatta diskussionerna vid mötets slut. 

Efter varje SI-möte rapporterar SI-ledaren närvaro till den person på institutionen som är ansvarig för SI-programmet, även kallad metodhandledare. SI-ledaren har också kontinuerlig kontakt med sin metodhandledare om hur det går under SI-mötena. Det kan ske både genom individuella reflektionsrapporter och genom kontinuerliga möten med metodhandledaren varje eller varannan vecka.