Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studenthälsan

I den här korta filmen får du en överblick över vilket stöd du som student kan få från oss i frågor som rör din hälsa.

Välkommen till Studenthälsan! Till oss kan du vända dig om du till exempel känner dig stressad, nedstämd eller har talängslan. Du kan också få stöd kring dina alkoholvanor, om du har ångest eller något annat som rör ditt psykiska mående kopplat till din studiesituation.

Här hittar du tips och råd för att ta hand om ditt mående medan du studerar. Hos oss kan du också delta i kurser och grupper, få en individuell samtalskontakt samt testa dig för vissa könssjukdomar. 

Vi finns tillgängliga för alla studenter vid Lunds universitet och för studenter vid SLU Alnarp och Flyinge (Sveriges lantbruksuniversitet).

På Studenthälsan arbetar bland annat

  • kuratorer
  • sjuksköterskor
  • psykologer
  • psykiater

Alla som arbetar på Studenthälsan har tystnadsplikt och är enligt lag skyldiga att föra journal. Våra tjänster är gratis.

Tips och råd för att hantera olika problem

På de här sidorna hittar du massor av information och verktyg för att må bra under studietiden. Gå in och läs vidare om de områden som känns relevanta för dig. Förutom tips och råd på vad du kan göra själv, hittar du också information om vad Studenthälsan har att erbjuda och hur du kommer i kontakt med oss.

Du kan bland annat läsa mer om problem kopplade till studierelaterad ohälsa, så som:

Du hittar också information och råd om livsstilsrelaterade problem:

Aktiviteter

Om du behöver ytterligare stöd finns ett brett utbud av gruppaktiviteter och individuella insatser, både på plats och digitalt. Alla aktiviteter är framtagna för att ge stöd till studenter som har studierelaterade svårigheter.

Vid gruppaktiviteterna får du lära dig mer om ett specifikt problemområde och tips för att hantera det i din studievardag. Det kan ofta vara väldigt hjälpsamt att träffa andra studenter som upplever något liknande. 

Studenthälsans aktiviteter

Individuella samtal

En individuell samtalskontakt kan exempelvis handla om hur du mår, livsstilsfrågor eller din studiesituation.

För att boka tid för ett första informationsmöte använder du vårt tidsbokningssystem. Informationsmötet är ett kartläggningssamtal där du får berätta vad du behöver hjälp med. Nya tider släpps varje vecka.

Boka en tid hos Studenthälsan

När du ska vända dig till andra vårdenheter

I vissa fall kan du behöva vända dig till andra vårdenheter än Studenthälsan. Detta gäller till exempel om:

  • Dina svårigheter inte är studierelaterade.
  • Du vet att du behöver träffa en läkare för att få medicin eller sjukskrivning.
  • Du vill bli utredd för adhd, autism eller dyslexi.
  • Du vill få en bedömning för eventuell psykoterapi eller en längre samtalsbehandling. 

Då bör du i första hand kontakta din vårdcentral.

Om du haft en vårdkontakt på din tidigare hemort och nyligen flyttat för studier på Lunds universitet bör du bli remitterad till motsvarande vård för fortsatt behandling där du bor nu. Studenthälsan tar inte emot remisser. Vi kan inte heller skriva ut eller förnya recept på läkemedel som andra läkare skrivit ut tidigare.

Om du är osäker på vart du kan vända dig kan du ringa oss under vår telefontid och rådgöra med oss.

Vid akuta psykiska besvär bör du kontakta psykiatrins akutmottagning.

Psykiatriska akutmottagningar

Vid psykiskt lidande som inte kan vänta, så som självmordstankar eller tankar på att skada dig själv eller andra, rekommenderar vi att du kontaktar närmaste psykiatriska akutmottagning.

Andra viktiga kontaktuppgifter

Om en kris eller allvarlig händelse skett i universitetets lokaler eller om du behöver tillkalla väktare ska du ringa universitetets larmtelefon. En allvarlig händelse kan till exempel innebära en avliden person, inbrott, skadegörelse, hot eller våld, olycka eller brand.

Telefon: 046-22 20 700

Vid akuta, livshotande tillstånd – ring 112.

Telefon: 112

Kontaktinformation

Telefon och tidbokning

046-222 43 77

Måndag–onsdag: 08.30–09.30
Torsdag: 08.30–09.00
Fredag: 08.30–09.30

Med reservation för tillfälliga ändringar.

Boka en informationstid på Studenthälsan

Besöksadress
Sandgatan 3, Lund

Hitta hit via Google Maps

För studentkårer och andra verksamheter
Kontaktformulär för studentorganisationer och andra verksamheter

Andra vårdgivare
Andra vårdgivare hänvisas till våra telefontider ovan. Notera att Studenthälsan inte tar emot remisser från vårdgivare.