Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurs, webbinarium och workshop för utresande studenter

Oavsett vilket land du ska åka till och om du ska göra praktik, fältstudier eller utbytesstudier så kommer du hamna i situationer som du inte är bekant med sedan tidigare. Som en hjälp på vägen har vi därför sammanställt ett "förberedelsepaket".

Studenter går med resväskor och ryggsäckar. Foto: Eric Hertz.
Att vara väl förberedd innan du åker hjälper dig när du väl är på plats. Foto: Eric Hertz.

Att resa och leva utomlands är en lärandeprocess. Det innebär bland annat att du får klara dig själv i nya situationer, våga ställa "dumma" frågor när du inte själv har svaren, lära känna nya människor – och lära dig mycket mer om dig själv.

Att reflektera kring dina erfarenheter ger dig en djupare förståelse av dig själv, ditt förhållningssätt till omvärlden och hur du kan interagera med den. Det har du nytta av både på lång och kort sikt. 

Kontaktinformation

Studentreceptionen
studentreception [at] lu [dot] se

Telefon:
046-222 01 00

Förbered dig för ett nytt land och en ny kultur

För att du ska kunna förbereda dig inför din utlandsvistelse så väl som möjligt har vi tagit fram ett "förberedelsepaket" som består av

 • en onlinekurs (cirka 60 minuter)
 • en kort video (cirka 6 minuter)
 • ett webbinarium med nuvarande utbytesstudenter
 • en mall för risk-och konsekvensanalys
 • en workshop i risk- och konsekvensanalys (cirka 90 minuter).

Läs mer om dessa olika delar:

Get prepared for your departure är en digital kurs som förbereder dig inför olika aspekter av din utlandsvistelse.

Kursen innehåller sex olika moduler:

 • Cultural Competence
 • Moral Awareness
 • Prepare, Be Aware: Your Personal Safety
 • How to be a Good Ambassador
 • Sustainable Development Goals
 • Safety and Medical Advice (for low- and middle-income countries)

Varje modul avslutas med några quizfrågor. Du måste svara korrekt på alla frågor innan du kan gå vidare till nästa modul. Du kan pausa kursen och komma tillbaka för att fortsätta senare.

Starta onlinekursen Get prepared for your departure i Canvas


Get prepared for your departure är baserad på onlinekursen ReadySetGo. Materialet togs i första hand fram som förberedelse för läkarstudenter som ska åka utomlands, men det är lika relevant för andra utresande studenter.

Kursen är skapad av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet i samarbete med

 • Uppsala universitet
 • Umeå universitet
 • Linköpings universitet
 • Örebro universitet och
 • Göteborgs universitet

som ett projekt inom NIMUS – Nätverk för internationalisering av medicinsk utbildning i Sverige.

Att komma till ett annat land där mycket är nytt och annorlunda är oftast roligt och spännande. Samtidigt kan det också kännas som en utmaning. Studenthälsan har tagit fram en film med information och tips på vad du kan göra för att omställningen ska gå så bra som möjligt.

Studenthälsans tips och råd för att anpassa sig till en ny miljö.

I webbinariet Meet the experts får du möjlighet att träffa studenter som är på utbytesstudier just nu, någonstans i världen. Under en timme får du höra korta beskrivningar av deras vardag och tips som de själva hade velat ha innan de åkte. Du har också möjlighet att ställa frågor till dem i en Q&A.

Webbinariet äger rum varje termin, i november och april. Inbjudan skickas via e-post till de studenter som är nominerade till utbytesstudier nästkommande termin.

Oavsett vart du ska åka är det meningsfullt att göra en risk- och konsekvensanalys. Genom att förbereda dig kan du bättre hantera utmanande situationer som kan uppstå.

Gör din egen risk- och konsekvensanalys med hjälp av mallen du hittar här, och ta med den till workshopen (se nedan). Notera att den inte behöver vara färdig inför workshopen.

I risk- och konsekvensanalysen fokuserar du på följande punkter

 • Identifiera större och mindre risker (allvarliga händelser) som du kan komma att möta under din utlandsvistelse. Diskutera gärna med andra.
 • Uppskatta sannolikheten att dessa olika risker inträffar.
 • Uppskatta hur allvarliga konsekvenserna kan bli (mer eller mindre allvarliga).
 • Reflektera över hur du kan hantera situationen, eller helt undvika den.
 • Reflektera över hur du kan minimera skadan av situationen.

Mall för risk- och konsekvensanalys (PDF 165 kB, ny flik)

Läs om särskilt riskfyllda länder

 

I november och maj ges en workshop i riskbedömning inför utlandsresor. Denna vänder sig till studenter som ska åka på utbytesstudier, praktik eller göra datainsamling/fältarbete via Lunds universitet.

Workshopen bygger på diskussion med andra utresande studenter. Som utgångspunkt ska du ha gått igenom onlinekursen Get prepared for your departure. Dessutom ska du ha påbörjat en risk- och konsekvensanalys med hjälp av mallen ovan.

Din risk- och konsekvensanalys behöver inte vara färdig. Under workshopen kan du i samtal med andra studenter utveckla dina reflektioner kring riskbedömning.

Information med datum, tid, lokal och anmälan skickas till utresande via e-post.

Läs om särskilt riskfyllda länder

Länder som anses riskfyllda

Vissa länder anses i sig vara mer riskfyllda än andra. En vistelse i något av dessa länder kan innebära en avsevärt ökad risk för besökare. Det kan till exempel handla om fattiga länder eller länder som inte respekterar mänskliga rättigheter och akademisk frihet.

Ibland kan enskilda regioner i ett land skilja sig från resten av landet när det gäller säkerhet.

Lunds universitet har ingen lista över riskfyllda länder. Beskrivningar av länder och konfliktdrabbade områden görs dock regelbundet av ett flertal aktörer. Utifrån dessa kan du själv bilda dig en uppfattning.

Bland annat fältarbete kan kräva särskild försiktighet om vistelselandet bryter mot internationellt erkända värderingar och principer.

Exempel på sådana är

 • FN:s mänskliga rättigheter
 • rättsstatsprincipen
 • akademisk frihet
 • individens/institutionens oberoende från staten.

I dessa sammanhang kan olika index fungera som stöd vid riskbedömningen:

Kontakta studenter som ska åka till samma universitet

Genom "Goin' Abroad Network" kan du komma i kontakt med andra som ska åka på utbyte till samma universitet/land som du! Börja bygga upp ditt nätverk för att göra övergången till livet som utbytesstudent smidigare.

Inbjudan till Goin' Abroad Network skickas via e-post till de studenter som är nominerade till utbytesstudier i november och april (beroende på vilken termin du nominerades).

Student in front of University of Otago, New Zealand. Photo.

Följ lundastudenter som är utomlands just nu!

På Instagram kan du följa lundastudenter som är på utbyte, praktik eller gör fältarbete utomlands.

Följ @lund_university_abroad

Kontakta oss om du själv vill bli en gästgrammare när du är utomlands.

E-post: lunduniversityabroad [at] er [dot] lu [dot] se