Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombudet är din närmaste företrädare för frågor som rör både din fysiska och psykosociala studiemiljö och representerar studenterna på din institution eller studieområde. På fakultetsnivå finns även ett huvudstuderandeskyddsombud.

Det här kan du få hjälp med

Om du som student upptäcker brister i din fysiska eller psykosociala miljö kan du vända dig till prefekten på din institution. Du kan också kontakta ditt studerandeskyddsombud. Studerandeskyddsombuden kan till exempel representera dig för att påverka arbetsförhållandena genom att föra frågan vidare till ansvarig, till kår eller till den lokala kommittén för hälsa, miljö och säkerhet.

Ett studerandeskyddsombud kan också begära att en skyddsrond ska genomföras. En skyddsrond kan gälla både den fysiska och psykosociala miljön och innebär att man går igenom verksamheten. Syftet är att upptäcka eventuella risker så att man kan göra något åt dem. Dessutom kan ditt studerandeskyddsombud hjälpa dig göra en anmälan om du råkar ut för ett tillbud eller olycksfall.

Notera att studerandeskyddsombudet har tystnadsplikt.

På LTH är det områdesansvariga som ansvarar för studenternas psykosociala arbetsmiljö.

Kontaktuppgifter till LTH:s samordnare för arbetsmiljö och likabehandling – student.lth.se

Lista över studerandeskyddsombud

Lunds universitets studentkårer (LUS) sammanställer varje termin en lista över vilka som är studerandeskyddsombud vid Lunds universitet. I listan kan du se vem som är studerandeskyddsombud för dig. Kontakta hen om du har frågor kring din arbetsmiljö som student. Du kan också se vem som är din fakultets huvudstuderandeskyddsombud.

Överskyddstuderandeombud
Alva Söderbäck, vice [at] lus [dot] lu [dot] se

Studentombudet, utbildare för SSO
Axel Lindberg, studentombud [at] lus [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (Medicinska föreningen)
Tove Olsson Brandtvig, studenthalsa [at] mfskane [dot] se

Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska och Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap
Kalle Bergentz, studentmiljo [at] vavslund [dot] se
Emina Dolovic, vo-s [at] vavslund [dot] se

Audionomprogrammet
Andrea Lirvall, skyddsombud [dot] aud [at] mfskane [dot] se

Biomedicinprogrammet, kandidat
Nils Lindblom, skyddsombud [dot] biomed [at] mfskane [dot] se

Biomedicinprogrammet, master
Vakant - kontakta Tove Olsson Brandtvig, studenthalsa [at] mfskane [dot] se

Fysioterapeutprogrammet
Sofia Ejeskär & Charlie Tockola skyddsombud [dot] ssgi [at] gmail [dot] com
Jasmin Lindquist ordforande [at] ssgi [dot] nu

Logopedprogrammet
Megala Axelsson, skyddsombud [dot] log [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Helsingborg
Sara Benzow, skyddsombud [dot] hbg [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Lund (kliniska terminer)
Theodor Sievert, skyddsombud [dot] lund [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Malmö (kliniska terminer)
Marina Jancovic, skyddsombud [dot] malmo [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Lund (prekliniska terminer)
Tristan Gellert, sso [dot] lund [at] mfskane [dot] setr7305ge-s [at] student [dot] lu [dot] se

Läkarprogrammet Malmö (prekliniska terminer)
Ahmad Osman, sso [dot] malmo [at] mfskane [dot] se / ahmad [dot] svead [at] gmail [dot] com

Master of Public Health
Margaret Kear, magkear1992 [at] gmail [dot] com

Huvudstuderandeskyddsombud (HTS)
Nora Karlsson, vkos [at] hts [dot] lu [dot] se

Filosofiska studentrådet
Isak Enström, studentradfil [at] hts [dot] lu [dot] se

Utbildningsvetenskapliga studentrådet
Andjela Djordjevic, uradet [at] hts [dot] lu [dot] se

Nedanstående studieområden är vakanta, kontakt för samtliga är Nora Karlsson, vkos [at] hts [dot] lu [dot] se

 • Arkeologiska studentrådet
 • CTR studentråd
 • Kulturvetenskapliga studentrådet
 • Modevetenskapliga studierådet
 • Språk- och litteraturcentrum (SOL) studentråd
 • Studentrådet för historia och mänskliga rättigheter

Huvudstuderandeskyddsombud (JF)
Felicia Afsén, utbildning [at] jf [dot] se

Ordförande, Juridiska föreningen
Emmy Svensson, ordf [at] jf [dot] se

Vice ordförande, Juridiska föreningen
Rebecca Lindblad, vice [at] jf [dot] se

Ordförande Utbildningsutskottet, Juridiska föreningen
Ellen Såthén, utbildning [at] jf [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (LE)
Sebastian Krook, edu [dot] affairs [at] lundaekonomerna [dot] se

Vice ordförande utbildningsutskottet
Saga Mossberg, vice [dot] education [at] lundaekonomerna [dot] se

Ekonomie kandidatprogram
Mari-Ling Komber, bachelor3 [at] lundaekonomerna [dot] se

Ekonomisk historia
Théo Grandin de I'Eprevier, econ [dot] history [at] lundaekonomerna [dot] se

Företagsekonomi
Gustav Hallin, business [dot] adm [at] lundaekonomerna [dot] se
Soroor Mansouryar, business [dot] adm2 [at] lundaekonomerna [dot] se
Rosanna Dellwik, business [dot] adm3 [at] lundaekonomerna [dot] se

Informatik
Welman Lam, informatics [at] lundaekonomerna [dot] se
Martin Ledunger, informatics2 [at] lundaekonomerna [dot] se

International & Master
Sarah El Mehdi, int [dot] master [at] lundaekonomerna [dot] se

Nationalekonomi
Erik Björk, economics [at] lundaekonomerna [dot] se

Statistik
Adam Bengtsson, statistics [at] lundaekonomerna [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (LUNA)
Federica Calafiore, hsso [at] luna [dot] lu [dot] se

Biologi
Alex Kuzmin, bool-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Fysik & Astronomi
Daniel Kirk, glufs-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Geologi
Olga Brotzen, sng-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

INES
Nana Usami, sng-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Kemi
Erik Brännström Rehn, kerub-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Matematik
Sten Unenge Sjödahl, mur-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Miljövetenskap
Anton Blanch, mys-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (SAM)
Viktor Sundt, pres [dot] fak [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Graduate School 
Patrycja Natoloczna, pa7025na-s [at] student [dot] lu [dot] se

Institutionen för strategisk kommunikation
Carolina Runesson, ordf [at] agorastudent [dot] se

Institutionen för service management
Carolina Runesson, ordf [at] agorastudent [dot] se

LUCSUS
Elisa Anni Bauer, sso [dot] lucsus [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Anton Silverbern, ordf [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Nedanstående studieområden är vakanta, kontakt för samtliga är Viktor Sundt, pres [dot] fak [at] samvetet [dot] lu [dot] se

 • Institutionen för kulturgeografi
 • Genusvetenskapliga institutionen
 • Psykologiska institutionen
 • Sociologiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen

Huvudstuderandeskyddsombud (SKFM)
Ida Wachsberger, skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com

Konsthögskolan
Vakant, skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com

Musikhögskolan 
Lydia Egerhag, skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com

Teaterhögskolan
Bikkie Samson, os1124sa-s [at] student [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (TLTH)
Emelie Zhu, sa [at] tlth [dot] se

Arkitektur
Sebyon Charo, sra-skyddsombud [at] asektionen [dot] se

Brandingenjör
Emil Renström, studerandeskyddsombud [at] biif [dot] se

Datateknik och infocom
David Ekblad, skyddsombud [at] dsek [dot] se

Ekosystemteknik
Noah Andréasson, skyddsombud [at] wsek [dot] se

Elektroteknik, medicin och teknik
Joakim Magnusson Fredlund, skyddsombud [at] esek [dot] se

Högskoleingenjörsutbildningar i Helsingborg
Jesper Strand, forvaltning [at] ingsekt [dot] se

Industridesign 
Erik Skans Mächs, srid-skyddsombud [at] asektionen [dot] se

Industriell ekonomi
Vakant - kontakta Emelie Zhu, sa [at] tlth [dot] se

Kemi- och bioteknik
Karl Ekberg, fysansv [at] ksek [dot] se

Maskinteknik, teknisk design
Albin Thuvér, skyddsombud [at] maskinsektionen [dot] com

Teknisk fysik, matematik, nanovetenskap
Erik af Klinteberg, skyddsombud [at] fsektionen [dot] se

Väg- och vattenbyggnad
Emil Renström, studskyddsombud [at] vsek [dot] se