Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombudet är din närmaste företrädare för frågor som rör din arbetsmiljö som student, oavsett om det gäller din sociala, organisatoriska eller fysiska arbetsmiljö. Studerandeskyddsombudet representerar studenterna på din institution eller ditt studieområde. På fakultetsnivå finns även ett huvudstuderandeskyddsombud.

Det här kan du få hjälp med

Om du som student upptäcker brister i din arbetsmiljö kan du kontakta prefekten på din institution. Du kan också vända dig till ditt studerandeskyddsombud.

Studerandeskyddsombuden kan till exempel representera dig för att påverka arbetsförhållandena genom att föra frågan vidare. Frågan kan föras vidare till ansvarig, till kår eller till den lokala kommittén för hälsa, miljö och säkerhet.

Ett studerandeskyddsombud kan också begära att en skyddsrond ska genomföras. En skyddsrond innebär att man går igenom arbetsmiljöförhållandena i verksamheten. Syftet är att upptäcka eventuella risker så att man kan göra något åt dem. Dessutom kan ditt studerandeskyddsombud hjälpa dig göra en anmälan om du råkar ut för ett tillbud eller olycksfall.

Olycksfall, risk för skada eller ohälsa i dina studier

Notera att studerandeskyddsombudet har tystnadsplikt.

Lista över studerandeskyddsombud

Lunds universitets studentkårer (LUS) sammanställer varje termin en lista över vilka som är studerandeskyddsombud vid Lunds universitet. I listan kan du se vem som är studerandeskyddsombud för dig. Kontakta hen om du har frågor kring din arbetsmiljö som student. Du kan också se vem som är din fakultets huvudstuderandeskyddsombud.

Överskyddstuderandeombud
Alva Söderbäck, vice [at] lus [dot] lu [dot] se

Studentombudet, utbildare för SSO
Jenna Pystynen, studentombud [at] lus [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (Medicinska föreningen)
Andrea Lirvall, studenthalsa [at] mfskane [dot] se

Biomedicinprogrammet, master
Gaeda Seinen, skyddsombud [dot] biomed [at] mfskane [dot] se

Logopedprogrammet
Medina Bahaeva, skyddsombud [dot] log [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Helsingborg
Lina Björklund, skyddsombud [dot] hbg [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Lund (kliniska terminer)
Max Victor, skyddsombud [dot] lund [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Malmö (kliniska terminer)
Sophie Cervin, skyddsombud [dot] malmo [at] mfskane [dot] se

Läkarprogrammet Lund (prekliniska terminer)
Peter Lako, peter [dot] lako [at] outlook [dot] com

Läkarprogrammet Malmö (prekliniska terminer)
Celina Fathallah, celina [dot] fathallah [at] gmail [dot] com

Master of Public Health
Lara Teresa Lüdecke, la5427lu-s [at] student [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (HTS)
Lotta Flink, vkos [at] hts [dot] lu [dot] se 

Filosofiska studentrådet
Elias Hult, studentradfil [at] hts [dot] lu [dot] se

Utbildningsvetenskapliga studentrådet
Andjela Djordjevic, uradet [at] hts [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (JF)
Josefine Otto, utbildning [at] jf [dot] se

Studerandeskyddsombud

 • Alexander Ekman, vice [at] jf [dot] se
 • Ellen Palmgren, ordf [at] jf [dot] se
 • Sofie Svanberg, uu [dot] ordf [at] jf [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (LE)
Veronica Larsson, edu [dot] affairs [at] lundaekonomerna [dot] se

Institution of Business Administration

 • Amelie Lewenhaupt, Business [dot] adm [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Ellinor Järnum , Business [dot] adm2 [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Doménica Bustillos, Business [dot] adm3 [at] lundaekonomerna [dot] se

Institution of Economics

 • Erik Björk, Economics [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Hugo Norinder, Economics2 [at] lundaekonomerna [dot] se

Master's Programmes

 • Abhishansa Sharma, Int [dot] master [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Noora Kovalainen, Int [dot] master2 [at] lundaekonomerna [dot] se

Institution of Informatics

 • Welman Lam, Informatics [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Sofie Kindholm, Informatics2 [at] lundaekonomerna [dot] se

BSc International Business

 • Marietta Ingmann, Int [dot] bachelor [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Hugo Gemzell, Int [dot] bachelor2 [at] lundaekonomerna [dot] se

Institution of Statistics
Marcus Stolz, Statistics [at] lundaekonomerna [dot] se

Institution of Business Law
Lisa Blomdahl, Bus [dot] law [at] lundaekonomerna [dot] se

Institution of Economic History
Alba Fogelmarck, Econ [dot] history [at] lundaekonomerna [dot] se

BSc Business Administration and Economics

 • Sofia Norlin, bachelor [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Martin Ledunger, bachelor2 [at] lundaekonomerna [dot] se
 • Mari Ling Komber, bachelor3 [at] lundaekonomerna [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (LUNA)
Vakant, kontakta luna [at] luna [dot] lu [dot] se

Biologi

 • Luca Fassari, bug-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Sarah Gaudet, bug-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Fysik

 • Viktoria Askelin, glufs-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Stefan Cretu, glufs-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Geologi
Olga Maria Brotzen, sng-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Kemi

 • Lucas Andersson, kerub-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Ellen Nilsson, kerub-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Matematik

 • Jacob Strokirch, mur-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Karl Stålbrand, mur-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Miljövetenskap

 • Emmy Servin Reinlert, mys-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Lisa Jansson, mys-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Naturgeografi

 • Daniel Kirk, sng-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Laura Löbl Lopez, sng-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Bjarne Neumann, sng-hms [at] luna [dot] lu [dot] se
 • Gabriel Rosenlund, sng-hms [at] luna [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud
Rebecka Brorsson, pres [dot] fak [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Graduate School 
Elsa Hilltorp, sso [dot] graduate [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Institutionen för Strategisk kommunikation och Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Nathalie Regestad, fastighet [at] agorastudent [dot] se

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
William Axelsson, sso [dot] keg [at] samvetet [dot] lu [dot] se

LUCSUS
Elisa Anni Bauer, sso [dot] lucsus [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Rättssociologiska institutionen
Linnéa Dahl Edlund, sso [dot] soclaw [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Huvudstuderandeskyddsombud (SKFM)
Jacob Planemo Lindström, skyddsombud@skfm [at] gmail [dot] com

Huvudstuderandeskyddsombud (TLTH)
Erik af Klinteberg, sa [at] tlth [dot] se

Arkitektur
Oskar Hjalmarsson, sra-skyddsombud [at] asektionen [dot] se

Brandingenjör
Vakant - kontakta Erik af Klinteberg, sa [at] tlth [dot] se

Datateknik och infocom
David Ekblad, skyddsombud [at] dsek [dot] se

Ekosystemteknik och Risk, säkerhet och krishantering
Noah Andréasson, Fysiskt skyddsombud, skyddsombud [at] wsek [dot] se 
Vendela Herz, Psykosocialt skyddsombud, jamo [at] wsek [dot] se

Elektroteknik, medicin och teknik
Joakim Magnusson Fredlund, skyddsombud [at] esek [dot] se

Högskoleingenjörsutbildningar i Helsingborg
Hooman Amiri, forvaltning [at] ingsekt [dot] se

Industridesign 
Frederike Kemna, srid-skyddsombud [at] asektionen [dot] se

Industriell ekonomi
William McCrea, skyddsombud [at] isek [dot] se

Kemi- och bioteknik
Karl Ekberg, fysansv [at] ksek [dot] se

Maskinteknik, teknisk design
Albin Thuvér, skyddsombud [at] maskinsektionen [dot] com

Teknisk fysik, matematik, nanovetenskap
Ludwig Linder, skyddsombud [at] fsektionen [dot] se

Väg- och vattenbyggnad
Vakant - kontakta Erik af Klinteberg, sa [at] tlth [dot] se