Grund- och avancerad utbildning

40 000 studenter, 270 utbildningsprogram och över 1 000 fristående kurser... Det är bara en del av den statistik som vi här presenterar för Lunds universitets grundutbildning. Siffrorna gäller verksamhetsåret 2019 om inte annat anges.

 

Antal studenter

Studenter Antal
Individer, helår 40 000
Individer per termin 29 000
 

Antal avlagda examina

Avlagda examina Antal
Generella grundnivå 2 800
Generella avancerad nivå 2 300
Yrkesexamina, grundnivå 680
Yrkesexamina, avancerad nivå 1 650
På doktorsnivå 390
 

Antal utbildningsprogram och kurser

Utbildningsprogram och kurser Antal
Utbildningsprogram, totalt 270
     – med examen på grundnivå 84
     – med examen på avancerad nivå 186
        – varav yrkesexamen på avancerad nivå 34
Fristående kurser 1380
 

Andelen internationella studenter

Internationella studenter Andel/antal
Internationella studenter, totalt 20 %
    – på master-/magisterprogram 60 %
Utbytesstudenter, utresande 1 340
Utbytesstudenter, inresande 1 680
Betalande studenter 1 530
Övriga internationella studenter 5 280
Internationella doktorander, totalt 40 %
 

Studenternas fördelning på utbildningsnivå

Utbildningsnivå Andel
Grundnivå, program  53 %
Grundnivå, fristående kurser 20 %
Avancerad nivå, program 24 %
Avancerad nivå, fristående kurser 3 %

Kontaktinformation

Avdelningen Planering
Tomas Johansson
Analytiker / Statistiker

E-post:
tomas [dot] johansson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 46 222 74 18
+46 708 81 99 50

Postadress:
Box 117
221 00 Lund