Forskning och innovation

Cirka 2 500 aktiva forskarstuderande och närmare 5 000 publikationer... Det är bara en del av den statistik om forskning och innovation vid Lunds universitet vi presenterar här. Siffrorna gäller verksamhetsåret 2018 om inte annat anges.

 

Antal forskarstuderande och doktorsexamina

Forskarstuderande Antal

Forskarstuderande (individer)

2 720
   – varav nyantagna 480
Antal doktorsexamina 390
 

Antal publikationer under 2018

Publikationer Antal
Publikationer (2018) 5 360
 

Största bidragsfinansiärerna, inklusive belopp

Bidragsfinansiärer Mnkr
Vetenskapsrådet 926
EU 315
Knut & Alice Wallenbergs stiftelse 252
Formas 182
Stiftelsen för strategisk forskning 116

Kontaktinformation

Avdelningen Planering
Tomas Johansson
Analytiker / Statistiker

E-post:
tomas [dot] johansson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 46 222 74 18
+46 708 81 99 50

Postadress:
Box 117
221 00 Lund