Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föreläsningar med Studieverkstaden

Vid ett antal tillfällen varje termin erbjuder Studieverkstaden föreläsningar som alla studenter vid Lunds universitet är välkomna till. Nedan hittar du information om vilka föreläsningar som erbjuds denna termin, hur du deltar och vad du kan göra för att förbereda dig.

Studenter vid föreläsning. Foto: Johan Persson.
Vid ett antal tillfällen varje termin erbjuder Studieverkstaden föreläsningar som alla studenter vid Lunds universitet är välkomna till. Foto: Johan Persson.

Höstterminens föreläsningar 2024

Under höstterminen 2024 arrangerar Studieverkstaden ett flertal föreläsningar på både svenska och engelska.

Våra föreläsningar behandlar tre olika teman:

Intill varje datum hittar du aktuell lokal och på vilket språk som föreläsningen kommer hållas.

Studieteknik

Föreläsningen om studieteknik riktar sig främst till nya studenter men kan även passa mer erfarna studenter som känner ett behov av att förbättra sin studieteknik. Under föreläsningen kommer du lära dig om rutiner och planering, läs- och anteckningsstrategier samt hur du kan använda repetition för att uppnå bra studieresultat.

 • 11 september klockan 10.00-12.00 (på svenska, lokal: Genetikhuset, Sölvegatan 29)
 • 12 september klockan 10.00-12.00 (på engelska, lokal: Genetikhuset, Sölvegatan 29)
 • 19 september klockan 11.00-12.00 (på engelska, via Zoom) - länk publiceras i samband med terminsstart

Effektiva lässtrategier

Föreläsningen om lässtrategier tar upp strategier som kan hjälpa dig att bättre förstå och komma ihåg det du läser. Under föreläsningen kommer du också tips på anteckningsstrategier, och råd om hur du kan hantera långa litteraturlistor.

 • 26 september klockan 09.00-12.00 (på svenska, workshop, ta med din egen kurslitteratur. Lokal: Genetikhuset, Sölvegatan 29)
 • 3 oktober klockan 09.00-12.00 (på engelska, workshop, ta med din egen kurslitteratur. Lokal: Genetikhuset, Sölvegatan 29)

Effektiva skrivstrategier

Del 1 av våra föreläsningar om akademiskt skrivande avser tips och strategier för dig som ska börja skriva en uppgift eller nyligen har börjat skriva, bland annat för hur du effektivt kan generera text. Del 2 avser tips och strategier för hur du kan revidera och strukturera befintlig text och skapa en röd tråd. 

Del 1: Producera akademisk text

 • 9 oktober klockan 10.00-12.00 (på engelska, lokal: Genetikhuset, Sölvegatan 29)
 • 10 oktober klockan 10.00-12.00 (på svenska, lokal: Genetikhuset, Sölvegatan 29)
 • 17 oktober klockan 11.00-12.00 (kortversion, på engelska, via Zoom) - länk publiceras i samband med terminsstart

Del 2: Att strukturera och revidera akademisk text

 • 24 oktober klockan 10.00-12.00 (på svenska, lokal: Genetikhuset, Sölvegatan 29)
 • 21 november klockan 10.00-12.00 (på engelska, lokal: Genetikhuset, Sölvegatan 29)

Så här gör du för att delta vid en föreläsning

Alla Studieverkstadens föreläsningar är öppna för universitetets studenter, så ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Förberedelser och efterarbete

När du har anmält dig till en föreläsning rekommenderar vi att du läser igenom avsnitten nedan. För att du ska få ut så mycket som möjligt av föreläsningstillfället är det viktigt att du kommer förberedd.

Ett bra sätt att förbereda dig inför en föreläsning är ägna en stund åt att göra en kort inventering av de förkunskaper du redan har om ämnet. Det kan också vara klokt att du funderar på vad du hoppas få ut av föreläsningen. 

Nedan följer några förslag på frågor du kan ställa dig när du förbereder dig inför en föreläsning. Välj att reflektera kring och svara på de frågor du tycker känns relevanta, och skriv gärna ner dina svar.

 • Varför har jag valt att anmäla mig till just denna föreläsning?
 • Vad har jag för förväntningar på föreläsningen?
 • Vad hoppas jag få ut av föreläsningen?
 • Vad kan jag om ämnet sedan tidigare?
 • Vad upplever jag att jag saknar för kunskaper i ämnet?
 • Hur tror jag att ökade kunskaper i ämnet skulle kunna påverka mina studier och studieresultat? 
   

Vi rekommenderar att du tar anteckningar under föreläsningen. Vi tar till oss information på ett mer effektivt sätt när vi aktiverar flera olika sinnen i en lärsituation. Att se, lyssna och skriva är en bra kombination som ger goda förutsättningar för att ta till sig innehållet på ett sätt som gynnar din inlärning. 

Nedan hittar du några förslag på vad du kan lyssna efter och anteckna under föreläsningen. Välj att reflektera och svara på de frågor du tycker känns relevanta och skriv gärna ner dina svar.

Föreläsningens innehåll

 • Vilket är det centrala innehållet för varje del/slide av föreläsningen?
 • Hur skulle du kunna sammanfatta innehållet för varje del utan att gå in på detaljer?
 • Vilka centrala begrepp och huvudbudskap kan du uppfatta för varje del av föreläsningen? 

Utöver anteckningar som rör själva innehållet i föreläsningen bör du också anteckna eventuella reflektioner, tankar och frågor som väcks av innehållet du tar del av.

I nära anslutning till föreläsningen är det en god idé att ägna tid åt att bearbeta det material och de anteckningar du fått med dig.

Nedan följer några förslag på aktiviteter du kan ägna dig åt. Välj de aktiviteter du tycker känns relevanta att arbeta med och skriv gärna ner dina svar.

Gå tillbaka till frågorna du ställde dig innan föreläsningen

Gå tillbaka till de frågor och svar som du arbetade med inför föreläsningen. Vilka reflektioner kan du fylla på med nu när du tagit del av föreläsningen? Frågor som kan vara relevanta att reflektera kring är:

 • Vilka av dina förväntningar på föreläsningen infriades? Fanns det något du hade förväntat dig som inte togs upp? Kan du söka efter den informationen på annat håll?
 • Vilka kunskaper upplever du att du fick under föreläsningen som du inte hade sedan tidigare?
 • Hur kan du använda dessa kunskaper i dina studier?

Gå igenom dina anteckningar

Titta igenom dina anteckningar om innehållet i föreläsningen. Renskriv och utveckla dessa vid behov. Om du inte hann med att skriva ner reflektioner och frågor kopplade till innehållet under föreläsningen kan du göra det nu när du går igenom anteckningarna.

Gå igenom dina nedskrivna frågor

Titta igenom de frågor du har formulerat; vilka av dessa kan du besvara på egen hand och vilka behöver du kontakta någon annan för att få svar på? Här är några förslag på kontakter du kan behöva ta för att få svar på dina frågor:

 • Din lärare
 • En kurskamrat
 • Studieverkstaden

Du kanske behöver kontakta någon av universitetets andra stödverksamheter:

Gör därefter en plan för att kontakta dem du tror kan besvara dina frågor.

 • Vem ska du kontakta?
 • När ska du kontakta dem?
 • Hur ska du kontakta dem?

Universitetskurser i akademiskt skrivande

Missa inte att universitetet har flexibla nätbaserade kurser i akademiskt skrivande i både svenska och engelska.

Särskilda kurser i språk och akademiskt skrivande

Kontaktinformation

Läs mer om handledning:
Boka handledning med Studieverkstaden

Besöksadress:
Genetikhuset, rum 219-222
Sölvegatan 29 B, Lund
Hitta Studieverkstaden via Google Maps

Campus Helsingborg
Universitetsplatsen 2, Helsingborg
Hitta Campus Helsingborg via Google Maps

studieverkstad [at] stu [dot] lu [dot] se (studieverkstad[at]stu[dot]lu[dot]se)

Se våra filmer om studieteknik och skrivstrategier i Canvas

Ta del av våra två förinspelade föreläsningar med korta filmer om studieteknik och effektiva skrivstrategier.

Studieteknik med Studieverkstaden i Canvas (kräver inloggning)

Skrivstrategier med Studieverkstaden i Canvas – på engelska (kräver inloggning)