Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flerprofessionellt perspektiv på våld i nära relationer med fokus på barn som far illa

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen är tvärvetenskaplig och tvärprofessionell och syftar till att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom kompetensområdet utsatthet för våld i nära relation med särskilt fokus på barn som far illa.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. En kurs för dig som träffar personer som utsätts för våld i nära relationer och vill öka din kunskap om våld i nära relationer, både ur din verksamhet eller professions perspektiv och som en del av det stora sammanhanget med flera verksamheter.

Kursen syftar till att öka kunskapen om det stora folkhälsoproblem som våld i nära relation innebär, på såväl individ-, samhälls- och strukturnivå. Konsekvenserna av våld i nära relation är omfattande, inte bara för den utsatta utan också för samhället som helhet, med konsekvenser som fysiskt och psykologiskt lidande och betydande ekonomiska kostnader.

Kursens innehåll

Kursen ger kunskap om lagar och riktlinjer, hälsokonsekvenser av att leva med våld, socialtjänstens ansvar och handläggning av orosanmälningar samt hur olika aktörer som omfattas av anmälningsplikten för barn som far illa arbetar med frågan. Du kommer att arbeta i flerprofessionella basgrupper med olika case, för att få ökad kunskap om hur du i din verksamhet, kan förbättra samarbetet med andra som också träffar personer som är våldsutsatta. Kursen avslutas med ett förslag till förbättringsprojekt inom den egna verksamheten för att förbättra omhändertagandet och identifiering av de som lever med våld i nära relation och barn som riskerar att fara illa.

Efter kursen

Efter kursen kommer du att ha ökad kunskap om våldets konsekvenser på hälsan, samt utifrån din kunskap om hur andra aktörer arbetar, ha tagit fram en projektplan för hur din verksamhet kan arbeta med våld i nära relationer på ett bättre sätt.

Kursplanen når du via länk till kursplan nedan.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Anna Kristensson Ekwall

E-post: anna [dot] kristensson_ekwall [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Susanne Destow

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Godkända universitetsstudier om  90 hp eller polisexamen

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 oktober 2024 - 3 december 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Flerprofessionellt perspektiv på våld i nära relationer med fokus på barn som far illa är 20 000 SEK.