Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsgeografi: Social mångfald och planering

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges som obligatorisk kurs under andra året på kandidatprogrammet Samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng.

Kursen introducerar studenten till begrepp som används för att analysera samhället (såsom kön, klass och etnicitet) samt hur olika aspekter av samhället påverkar och
påverkas av samhällsplanering. Vidare lyfts debatter och perspektiv som problematiserar social ojämlikhet i planering samt dess koppling till politiska frågor
kring demokrati, rättvisa och jämlikhet. De teman som lyfts relaterar till olika social geografiska frågor och processer inom urban och regional planering. Kursen ämnar till
att ge studenten kompetens att individuellt identifiera och kritiskt reflektera kring frågor kopplade till den sociala sidan av samhällsplanering, såsom integration, segregation och nationell och internationell migration.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

E-post: sgspp [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om minst 45 högskolepoäng från första året på kandidatprogrammet Samhällsplanering - urban och regional utveckling.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

1 november 2024 - 3 december 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Samhällsgeografi: Social mångfald och planering är 14 375 SEK.