Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Magisterexamen

Flaggor

Beskrivning

Masterprogrammet i statsvetenskap erbjuder dig en möjlighet till fördjupning inom statsvetenskap som förberedelse för yrkesliv eller forskarutbildning.

I programmet förenas djup ämneskunskap med breddande perspektiv och omvärldsanknytning. Dels sker en fördjupning i ett vetenskapligt förhållningssätt som är grundläggande för dig som vill fortsätta med en forskarutbildning, men också av stort värde för till exempel kvalificerade utrednings- och handläggartjänster inom organisationer eller verksamheter på olika nivåer. Dels ger programmet dig kunskap och färdigheter för ett arbetsliv i förändring och förmåga att bidra till utveckling av samhälle och arbetsliv.

Du kan redan under programmets gång välja att göra praktik. Under praktiken kommer du att få möjlighet att testa dina kunskaper ute i arbetslivet. Praktiken pågår under en termin och du väljer själv vilken arbetsplats du vill vara på.

Som student kan du delvis själv välja profil baserat på ett utbud av kurser inom några av statsvetenskapens kärnområden såsom frågor om makt, politiska normer, institutionsbyggande, styrning och samarbete på olika nivåer från det lokala till det internationella.

Ämnets bredd möjliggör fokus på en mängd teman från internationella förhandlingar till lokal demokratiutveckling. Genomgående läggs stor vikt vid självständig analysförmåga som ger färdigheter för framtida yrkesverksamhet.

Programmets innehåll

I en filosofie masterexamen i statsvetenskap ska det ingå minst 30 hp i statsvetenskapliga kurser på avancerad nivå, 15 hp i statsvetenskaplig metodologi på avancerad nivå, samt ett examensarbete i statsvetenskap om 30 hp. Sammanlagt 45 hp, varav minst 15 hp på avancerad nivå, kan läsas i andra ämnen, eller utgöras av praktik eller utlandsstudier. 

Termin 1

Programmets första termin inleds med en obligatorisk introduktionskurs och en kurs i statsvetenskaplig metodologi.

Termin 2 - 3

Under termin två läses ytterligare minst en statsvetenskaplig profilkurs som följs av valfria studier i statsvetenskap eller andra ämnen omfattande 15 hp på avancerad nivå.

Du har dessutom 30 hp i valfria poäng på grund eller avancerad nivå. Dessa valfria poäng kan även utgöras av utlandsstudier eller en praktiktermin.

Detta är urval av valbara kurser i statsvetenskap på avancerad nivå (termin 2 och termin 3):

Observera att kurserna inte ges varje termin.

Termin 4

Den avslutande terminen skriver du ditt examensarbete i statsvetenskap omfattande 30 hp.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen

Besöksadress
Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund

Postadress
Box 52, 221 00 Lund

https://www.svet.lu.se/

Daniel Alfons

Studievägledare

+46 46 222 89 50

daniel [dot] alfons [at] svet [dot] lu [dot] se

Mats Janér

Studievägledare

+46 46 222 80 48

mats [dot] janer [at] svet [dot] lu [dot] se

Lidija Lindoff

Studievägledare

+46 46 222 89 38

lidija [dot] lindoff [at] svet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs kandidatexamen med 1-90 högskolepoäng i statsvetenskap eller motsvarande, eller kandidatexamen med 1-90 högskolepoäng i freds- och konfliktvetenskap. Utöver detta krävs för behörighet till programmet att studenten erhållit betyget godkänt i Engelska 6/B och Svenska 3/B eller motsvarande.

Urval

Baseras på betyg i kandidatuppsats och övriga kurser i kandidatexamen.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Statsvetenskap - Masterprogram är 250 000 SEK.

Karriär

Man går uppför trappa

Vad kan jag göra efter programmet?

En masterexamen i statsvetenskap utgör en god grund för exempelvis kvalificerade utrednings- och handläggartjänster på lokal-, nationell- och internationell nivå. Under programmet kommer du att förberedas för en yrkesverksamhet inom såväl offentlig som privat sektor. Exempel på yrken som våra tidigare studenter arbetar med är PR-konsult, politisk sekreterare, diplomat, departementsråd, EU-samordnare och doktorand.