Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Statsvetenskap: Politisk ordning i tid och rum

Kurs 15 högskolepoäng

Vad avgör hur människor väljer att organisera sina gemensamma angelägenheter? Problemet med att skapa politisk ordning är ett av statsvetenskapens kärnområden. Kursen presenterar inledningsvis den politiska ordningens problem utifrån ett historiskt-sociologiskt respektive filosofiskt perspektiv. Därefter ges en provkarta på hur ordningens problem har behandlats inom det politiska tänkandet. Momentet innefattar en bred översikt av det tankearbete som lagts ner på ordningens problem genom tiderna, och uppmärksammar också metoder och tekniker avsedda för studiet av politiska idétraditioner. Bland teman som avhandlas kan nämnas, institutioner och institutionsbyggande, informella maktordningar och hur politisk ordning vidmakthålls. Kursens diskuterar också politisk ordning utifrån ett tids- och rumsperspektiv. Här behandlas teoretiska perspektiv på förändring och kontinuitet, liksom tidsbegrepp och temporala metaforer inom politiken. När det gäller rumsliga föreställningar om politisk ordning behandlas sådant som centrum och periferi, globalisering, regionalisering och federalism. Kursen behandlar en fundamental statsvetenskaplig problematik som ligger till grund för fortsatta studier inom alla statsvetenskapens subdicipliner på avancerad nivå. Kursen utgör ett obligatorisk inslag på det samhällsvetenskapliga masterprogrammet med ämnesinriktning mot statsvetenskap.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.svet.lu.se

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen
Paradisgatan 5, Hus H, Eden, Lund
Box 52, 221 00 Lund

Daniel Alfons

Studievägledare

+46 46 222 89 52

daniel [dot] alfons [at] svet [dot] lu [dot] se

Mats Janér

Studievägledare

+46 46 222 89 52

mats [dot] janer [at] svet [dot] lu [dot] se

Sahar Valizadeh

Studievägledare

+46 46 222 89 52

sahar [dot] valizadeh [at] svet [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

1-90 hp i statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap inklusive examensarbete i något av dessa ämnen samt ytterligare 60 hp i helt avslutade kurser.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

2 september 2019 - 3 november 2019

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Statsvetenskap: Politisk ordning i tid och rum är 25 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen