Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geologi: Förorenad mark

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

En av samhällets stora utmaningar är de ca 80 000 förorenade områden som finns i Sverige. Geologiskt kunnande är en förutsättning för att undersöka och hantera dessa mänskligt orsakade miljöföroreningar som orsakar skador på mark och vatten och som dessutom kan ge negativa effekter på människors hälsa. Kursen tar sitt avstamp i miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och består av fem delmoment.

Under ett introducerande moment med fallstudier får du bekanta dig med problematiken kring förorenad mark genom läsning av rapporter från redan undersökta områden samt redovisning och diskussioner om utförda riskbedömningar. Därefter följer ett teorimoment som behandlar källhantering och bakgrundsmaterial, inventering av förorenade områden, undersökningsmetoder, lagstiftning, riktvärden, riskbedömning, planering av undersökningar, MIFO-metodiken, föroreningsspridning och de olika myndigheternas ansvar i Sverige. Här får du också göra ett besök på ett förorenat område.

Ett moment om föroreningstyper och saneringsmetoder ger dig en överblick över vanligt förekommande föroreningstyper, deras typiska egenskaper, och vilka möjliga saneringsmetoder det finns. Du får också träning i bedömning av vilka föroreningar och saneringsprocesser som kan förekomma i olika geologiska miljöer. Ett moment om planering och genomförande av undersökningar av förorenade områden ger dig en introduktion till jordartskartering för upprättande av en geologisk och hydrogeologisk karta samt träning i författande av en egen rapport om behandlar riskbedömning av ett fiktivt förorenat område.

Slutligen följer ett moment om deponier, d.v.s. avfallsupplag och liknande som kan innehålla många olika typer av förorenande ämnen.  För att förstå hur dessa föroreningar förekommer och med vilken hastighet de rör sig från en deponi får du utföra transportmodellering för olika föroreningar och olika geologiska och hydrogeologiska scenarier.

Under kursens gång får du utbildning och träning i både skriftlig och muntlig kommunikation. Dessutom får du värdera egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt ge kamratrespons. Du utvecklar även din informationskompetens genom sökning, värdering och hantering av olika litteraturkällor, databaser och simuleringsprogram. Du får också utveckla din förmåga att förstå hydrogeologiska problem i tre dimensioner och över tid.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Geologiska institutionen

Besöksadress
Sölvegatan 12, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 12, 223 62 Lund

+46 46 222 78 65

http://geologi.lu.se/

Karl Ljung

Studievägledare

karl [dot] ljung [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 75 hp naturvetenskapliga studier vari skall ingå en av kurserna GEOA01 Planeten Jorden - en introduktion, 15 hp, eller GEOA82 Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv, 15 hp, eller en motsvarande kurs som ger grundläggande kunskaper i geologi.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)-
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)-

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 15 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geologi: Förorenad mark är 38 750 SEK.