Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Geologi i samhället

Kurs 15 högskolepoäng

Geologi är en vetenskap med många praktiska tillämpningar av stor betydelse för människan och de resurser vi behöver i det moderna samhället. Kunskap om hur jordens yta ser ut och förändras över tid är grundläggande för en hållbar utveckling och nyttjande av naturresurser såsom dricksvatten, mineraler, geoenergi och avfallshantering. Geologisk kunskap är en förutsättning för att minimera effekterna av föroreningsspridning till mark och vatten som kan ge negativa effekter på människors hälsa och miljön. På denna kurs tar vi upp frågeställningar om hur vi använder geologiska kunskaper för att skapa en hållbar utveckling där tillräckligt med naturresurser ska finnas för samhällets behov samtidigt som vi värnar om miljön.

Den inledande delkursen om hydrogeologi fokuserar på grundvatten, d.v.s. det vatten som finns under markytan och som nybildas kontinuerligt genom vattnets kretslopp. Olika processer ovan mark, i den omättade zonen och i grundvattenzonen påverkar grundvattnets kvalitet och kvantitet. På kursen lär du dig hur vatten infiltrerar och vad som påverkar dess transport genom jord- och berglager samt om olika typer av akvifärer och deras egenskaper.

Därefter följer en delkurs om förorenad mark och deponier. Här får du lära dig om hur vi i Sverige arbetar med markföroreningar, nationella mål för arbetet och framtida utmaningar. Du lär dig också om olika processer i deponier och hur de påverkar den omgivande miljön. Vidare behandlas grundläggande geologiska och hydrogeologiska förhållanden vid val av deponiplats. Avslutningsvis behandlas utformningen med avseende på geologiska och konstgjorda barriärer och hur sluttäckning utförs.

Den avslutande delkursen om georesurser ger dig grundläggande kunskaper om bildning och förekomst av, samt prospekteringsmetoder för ekonomiskt viktiga råvaror, t.ex. kol, petroleum, malmer, industrimineral och ballast. Dessutom behandlas nya viktiga områden inom miljösektorn, som koldioxidlagring och geotermisk energi. Ytterligare ett moment fokuserar på de geologiska förutsättningarna för slutförvar av utbränt kärnbränsle och utmaningar kopplade till detta. I kursen ingår även studiebesök hos företrädare för industrin.

Under kursens gång kommer du att få utbildning och träning i både skriftlig och muntlig kommunikation. Dessutom får du värdera egna och andras skriftliga presentationer samt ge kamratrespons. Du kommer även att utveckla din informationskompetens genom sökning, värdering och hantering av olika litteraturkällor och databaser.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.geologi.lu.se/utbildning/hela-kursutbudet/geob25

Kontakt

Geologiska institutionen
Sölvegatan 12, 223 62 Lund
Sölvegatan 12, 223 62 Lund
+46 46 222 78 65

Karl Ljung

Studievägledare

karl [dot] ljung [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt GEOA01 Planeten Jorden - en introduktion, 15 hp, GEOA81 Berg, jord och vatten i ett miljöperspektiv, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

4 november 2019 - 19 januari 2020

Öppen för sen anmälanAnmäl dig

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*

Högskoleprovet (HP)*

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)-

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201925 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geologi i samhället är 36 250 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen