Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barnkonventionen ur ett svenskt perspektiv

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Allmänt om kursen

Kursen behandlar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ur ett svenskt perspektiv. Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som Sverige har varit bundna till sedan 1990. Artiklarna 1–42 i barnkonventionen är även svensk lag sedan den 1 januari 2020. Kursen behandlar barns rättigheter enligt barnkonventionen inom ett antal rättsområden. Du får under kursens gång stifta bekantskap med den svenska rättsordningen och de olika sätt som barns rättigheter blir beaktade på inom de olika rättsområdena. Kursen ger en grundläggande förståelse om rättigheterna i barnkonventionen och varför de fått olika uttryck inom olika svenska rättsområden.

Kursens innehåll

  • Familjerätt
  • Socialrätt
  • Migrationsrätt
  • Straffrätt
  • Utbildningsrätt
  • Utsökningsrätt
  • Folkrätt
  • EU-rätt

Kursens delar

Föreläsningar

För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som du kan se på via internet när det passar dig.

Självrättande test

I varje modul finns självrättande prov med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest.

Övningsuppgifter

Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in dessa till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Övningsuppgifterna har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.

Obligatoriska prov

I kursen ingår obligatoriska skriftliga prov omfattande totalt 9 högskolepoäng.

Slutexamination

Skriftlig examination motsvarande 6 högskolepoäng sker i slutet av kursen i Lund och Stockholm.

Vi besvarar dina frågor!

Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum. Vår målsättning är att besvara frågorna inom 24 timmar.

För ytterligare information om kursens innehåll och utformning kontakta lärarna på kursen på bk [at] jur [dot] lu [dot] se eller 046 - 222 11 26.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

https://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 14 januari 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Folkhögskolebetyg (BF)*
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 197 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-10-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Barnkonventionen ur ett svenskt perspektiv är 32 500 SEK.