Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Introduktion till forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Syftet med kursen är att du ska få fördjupade kunskaper inom vetenskaplig metodologi, teori samt utveckla ett kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt. Du kommer efter kursen vara förberedd för praktiserande av evidensbaserad hälsovetenskap och för att kunna följa den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom hälsovetenskap.

Kursens innehåll

Kursen utgör en introduktion till avancerat forsknings- och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap. Kursens innehåll omfattar:

  • litteratursökning
  • studiedesigner i medicinsk forskning
  • kvantitativa och kvalitativa metoder
  • forskningsprocessens olika moment
  • forskningskvalitet
  • forskningsetiska principer
  • kritiskt förhållningssätt 
  • vetenskapligt skrivande

Kursens genomförande

I kursens ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt undervisning i relevant programvara inom kvalitativ och kvantitativ metodik. Du kommer att genomföra ett grupparbete, som presenteras och diskuteras muntligt i slutet av kursen. I grupparbetet identifieras en problemställning genom litteratursökning och ett vetenskapligt projekt designas som inkluderar syfte, frågeställning, samt studiedesign och metodval.

Höstterminen 2024 kommer kursen att gå på campus på tisdagar och torsdagar.
Obligatoriska tillfällen (preliminära datum och tider)

  • Tisdagen 3/9 2024 - Kursintroduktion.
  • Tisdagen 29/10 2024 - Examination muntlig presentation och opponering.

Efter kursen

Efter avslutad kurs ska du ha fått kunskap och förståelse i att beskriva och jämföra olika typer av studiedesign och olika kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, redogöra för forskningsprocessen och redogöra för grundläggande forskningsetiska principer.

Kursen är en av fyra metodkurser som ger behörighetsgivande förkunskaper för att kunna bli antagen till examensarbete i medicinsk vetenskap. 

Kursen kan ingå i en magister/masterexamen i medicinsk vetenskap.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Åsa Tornberg

E-post: asa [dot] tornberg [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Susanne Destow

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom hälso-/medicinsk vetenskap motsvarande minst 3 års heltidsutbildning.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Introduktion till forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå är 25 625 SEK.