Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Närbild på hand med pincett. Foto.

Beskrivning

Ekosystemteknik (Environmental Engineering) är en utbildning för dig som vill arbeta med miljö-, energi-, vatten- och hållbarhetsfrågor utifrån tekniskt kunnande och med förståelse för naturens förutsättningar och samhällets ramar. Utbildningen präglas av problemlösning och systemperspektiv.

Samhället står inför stora utmaningar för att åstadkomma en hållbar utveckling, där de produkter som behövs kan produceras utan miljöstörande utsläpp och på ett energieffektivt sätt. Som civilingenjör i ekosystemteknik har du viktiga kunskaper och förmågor för att bidra till denna omställning. Det behövs ingenjörer som har kompetens att hantera samhällets utnyttjande av naturresurser och en bred förståelse av dess påverkan på miljön. Som utbildad ekosystemtekniker kan du arbeta inom miljösystem, energisystem, energiteknik, vattenresurshantering, processdesign eller med miljöfrågor i ett bredare perspektiv.

Strävan efter att finna lösningar på mänsklighetens stora problem är central. Det kan handla om att utveckla mer miljöanpassade tekniker, men även om att försöka få nödvändiga förändringar att ske. Förståelse för ramar och möjligheter i samhället, såväl lokalt som regionalt och internationellt, är därför viktiga. Inom ekosystemteknik utbildas civilingenjörer med kompetens inom kemi, ekologi och geovetenskaper samt arbetar specifikt med miljöfrågor utifrån civilingenjörens tekniska kunnande och med förståelse för teknikens villkor.

Ekosystemteknik präglas av kombinationen problemlösning och miljöhänsyn i ett globalt perspektiv. Utbildningen är tvärvetenskaplig och sätter fokus på samspelet mellan teknik, naturvetenskap och miljö. Målet är att du som civilingenjör i framtiden på bästa sätt ska kunna arbeta med samhällets stora utmaningar kring utnyttjande av naturresurser och miljöpåverkan.

Framtiden

Miljöteknik, energiteknik, vattenresurshantering och hållbar utveckling kommer under en lång framtid att vara viktiga områden och som civilingenjör i ekosystemteknik kommer du att kunna göra betydelsefulla insatser. Efter examen har du en bred grund och du kan välja att jobba för privata eller offentliga arbetsgivare, hos konsultföretag eller i industrin, i kommuner, på statliga myndigheter eller universitet. Forskarbanan står öppen och det finns stora möjligheter att arbeta internationellt.

Tidigare studenter arbetar idag bland annat som konsult, energiingenjörer, processingenjör, forskare, projektledare, energi- och klimatrådgivare, miljösamordnare och miljöingenjör. Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om forskning och utveckling, VA-projektering, byggprojekt, tillstånd och miljökonsekvensbeskrivningar samt affärsutveckling, drift och underhåll.

Undersökningar visar att flertalet av LTH:s utexaminerade ekosystemtekniker får jobb mycket snabbt efter utbildningen. Enligt en alumnundersökning som gjordes i april 2021 fick 49 procent en anställning redan innan examen och 23 procent 1-2 månader efter examen. Många fick sin första anställning på det företaget där de gjorde sitt examensarbete.

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av en grundläggande del på tre år och en fördjupande del på två år. De första tre åren läses relativt mycket kemi, men även ekologi, geologi, mikrobiologi och hydrologi med basämnen i civilingenjörsutbildningen, såsom matematik, statistik och fysik. Under den avslutande, fördjupande delen väljer du specialisering inom programmet. Många studenter läser kurser och/eller gör sitt examensarbete utomlands.

Utbildningen förbereder dig för en internationell arbetsmarknad. Utbildningsprogrammet har en nära koppling till forskning både när det gäller lärare och utrustning. Denna koppling är särskilt tydlig inom specialiseringarna samt i examensarbetet. På programmet finns en något större andel kvinnor än män. Studentinflytandet på utbildningen är stort och finns på både kurs och programnivå.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Tobias Björklund

Telefon: +46 46-222 71 38

E-post: tobias [dot] bjorklund [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

21 augusti 2023 - 4 juni 2028

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,86
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)20,63
Folkhögskolebetyg (BF)4,00
Högskoleprovet (HP)1,40

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 72 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik är 775 000 SEK.