Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Närbild gul och orange glasvägg som speglar några studenter. Foto.

Beskrivning

Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi vid LTH är till för dig som vill ha en kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik och ekonomi. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med affärs- och verksamhetsutveckling baserat på kopplingen mellan teknik, företagsstrategier och omvärldsanalyser. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa. Matematiken lägger grunden för både den avancerade tekniken och den avancerande ekonomin.

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla hållbara tekniska system och processer samt att analysera och bedöma införandet av dessa ur olika perspektiv. I en komplex verklighet utgör matematisk modellering ett allt mer slagkraftigt verktyg i analysen av beslutsalternativ och värderingen av risker och möjligheter. Ett kvalificerat ledarskap är avgörande för utvecklingen av industrins konkurrenskraft. 

Utbildningen ger dig en bred kunskap men samtidigt en spetskompetens inom valda teknik- och ekonomiområden. Du får en god bas i matematik och en unik inriktning mot finans och risk. 

Programmet präglas av integration mellan matematik, ekonomi och teknik och den forskning som bedrivs på LTH inom dessa områden. Speciellt för utbildningen inom industriell ekonomi i Lund är möjligheten att specialisera sig mot matematisk modellering och finansiell statistik.

Karriär och arbetsmarknad

Som civilingenjör i industriell ekonomi är du attraktiv på arbetsmarknaden genom en mångfacetterad kompetens och förmåga att leda och genomföra industriella projekt.

Det är stor efterfrågan såväl nationellt som internationellt på civilingenjörer i industriell ekonomi. Du kan arbeta i många olika branscher och roller. Några vanliga roller är t.ex. projektledare, analytiker, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, produktutvecklare, inköpare, entreprenör och forskare.

Bred utbildning som lönar sig 

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till – och skapa nya lösningar för – en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet 

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

Det är vanligt att civilingenjörer i industriell ekonomi arbetar med att leda projekt i teknikintensiva företag och organisationer, vilket förbereds i utbildningen genom case och spel samt skarpa projektarbeten med företag.

Utbildningens tre första år består av grundläggande kurser inom matematik, teknik och ekonomi. Du kommer här att få kunskap om hur viktig integrationen mellan dessa ämnen är och hur du kan kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. 

I slutet av årskurs tre kommer du även att välja en av följande teknikinriktningar: Produktinnovation, Energi- och miljöteknik, Dataanalys och algoritmer eller System- och programvaruutveckling. / Produktionsinnovation, Energi- och miljöteknik, Matematisk modellering, System- och programvaruutveckling.

Under dina två avslutande år profilerar du dig genom att läsa en specialisering parallellt med valfria kurser. Du kan välja mellan specialiseringarna: Affär och innovation, Finans och risk, Produktion, Programvaruintensiva system, Logistik i försörjningskedjor. 

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Som student har du möjlighet till egen näringslivsmentor under studietiden. Du har också goda möjligheter att åka på utbytesstudier

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Mer om utbildningen på LTH:s webbplats

Se till exempel en översikt av ämnesområden och kurser, samt student- och alumnporträtt.

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi – lth.se

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Karin Cherfils-Karlsson

Telefon: +46 46-222 37 36

E-post: karin [dot] cherfils-karlsson [at] lth [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

26 augusti 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)21,90
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)22,08
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)1,75

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 140 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi är 850 000 SEK.