Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen utgår från litteratur och andra medier som en viktig källa till interkulturell förståelse. Därför vidgas perspektivet till att också omfatta verk utanför den västerländska kulturkretsen. I kursen studeras vidare de processer och sammanhang som aktualiseras när man betraktar litteratur och andra medier i en global kontext. Med utgångspunkt från äldre och nyare verk belyses exilerfarenhet, etnicitet, nationell identitet och skildringar av förhållandet mellan kulturer. Vidare behandlas kanonbildning, migrantlitteratur, muntlighet i litterär text samt "hybriditet".

Kursen består av två lika stora delar: Begreppet världslitteratur respektive översättnings-, tolknings- och transformationsprocesser. I den första bekantar sig studenterna med olika aspekter av begreppet världslitteratur, alltifrån Goethe till dagens diskussioner. Dessutom läses och analyseras ett antal viktiga världslitteraturverk.

Det andra blocket behandlar verk från olika tider och kulturer med speciell hänsyn till vad som i vid mening har betecknats som översättningsproblematik och som studerats inom Translation Studies, där inte bara lingvistiska utan även historiska, ekonomiska och kulturpolitiska aspekter är av betydelse.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier. Den ges även som fristående kurs.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/kurs/LIVR03

Kontakt

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Litteraturvetenskap. Kandidatkurs (LIVK01/LIVK10) eller motsvarande

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 50%

På engelska

20 januari 2020 - 7 juni 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2019

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 20196 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse är 25 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen