Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen utgår från litteratur och andra medier som en viktig källa till interkulturell förståelse. Därför vidgas perspektivet till att också omfatta verk utanför den västerländska kulturkretsen. I kursen studeras vidare de processer och sammanhang som aktualiseras när man betraktar litteratur och andra medier i en global kontext. Med utgångspunkt från äldre och nyare verk belyses exilerfarenhet, etnicitet, nationell identitet och skildringar av förhållandet mellan kulturer. Vidare behandlas kanonbildning, migrantlitteratur, muntlighet i litterär text samt "hybriditet".

Kursen består av två lika stora delar: Begreppet världslitteratur respektive översättnings-, tolknings- och transformationsprocesser. I den första bekantar sig studenterna med olika aspekter av begreppet världslitteratur, alltifrån Goethe till dagens diskussioner. Dessutom läses och analyseras ett antal viktiga världslitteraturverk.

Det andra blocket behandlar verk från olika tider och kulturer med speciell hänsyn till vad som i vid mening har betecknats som översättningsproblematik och som studerats inom Translation Studies, där inte bara lingvistiska utan även historiska, ekonomiska och kulturpolitiska aspekter är av betydelse.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier. Den ges även som fristående kurs.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.sol.lu.se/kurs/LIVR03

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Litteraturvetenskap. Kandidatkurs (LIVK01/LIVK10) eller motsvarande

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

18 januari 2021 - 6 juni 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2021 - 7 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Litteratur-kultur-medier: Världslitteratur/interkulturell förståelse är 27 500 SEK.