Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bioinformatik - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Vill du jobba tvärvetenskapligt med att hantera stora mängder forskningsdata? Masterutbildningen i bioinformatik ger dig omfattande praktisk träning i olika programmeringsverktyg och gör dig till en efterfrågad expert som bland annat kan analysera molekylärbiologiska och medicinska forskningsresultat. Din kunskap behövs såväl inom akademin som i näringslivet.

Forskning inom medicin, biokemi och biologi skapar enorma mängder biologiska data. Detta leder till en hög efterfrågan på personer med kunskap inom bioinformatik. På masterprogrammet lär du dig använda moderna programmeringsverktyg och metoder för att effektivt hantera biologiska data. Under utbildningen rör du dig inom ämnena biologi, medicin, datavetenskap och statistik. Masterprogrammet samlar studenter med olika utbildningsbakgrund, vilket bidrar till den tvärvetenskapliga miljön.

Undervisningen sker i moderna lokaler och datorsalar med kraftfulla datorer och senaste programvarorna. Du lär dig att kartlägga genom, jämföra uttryck av budbärar-RNA och proteiner, hitta skadliga mutationer, modellera hur ett protein ser ut, beskriva sammansättningen av ett bakteriesamhälle och utveckla program med bioinformatisk tillämpning. Du får även i projektform använda dina kunskaper i en internationell forskningsmiljö. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp.

Masterprogrammet har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Samtliga lärare är forskare, och utbildningen anpassas därför kontinuerligt till forskningsfronten. Bioinformatik utgör ett centralt inslag vid forskningsmiljöer på såväl biologiska institutionen som andra institutioner i Lund, framför allt vid medicinska fakulteten. Övningsexempel inom kurserna hämtas ofta från forskningsprojekt som bedrivs vid dessa institutioner. Utbildningen ges på engelska.

Programstruktur

Första studieåret inleds med en kurs i grundläggande bioinformatik och sekvensanalys, följt av en kurs i programmering i Python. Därefter läser du kurser i modellering och statistik. På vårterminen fördjupar du dig inom DNA-sekvenseringsinformatik och gör därefter ett forskningsprojekt eller tillämpat arbete i bioinformatik.

Den tredje terminen kan du påbörja ditt examensarbete eller göra ytterligare ett projekt. Examensarbetet är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.

Karriärmöjligheter

Utbildningen förbereder dig för ett framtida yrkesliv inom forsknings- och utvecklingsarbete samt annan kvalificerad verksamhet där bioinformatiska frågeställningar intar en central plats. Programmet ger utmärkta möjligheter för antagning till forskarutbildning. Eftersom experter inom bioinformatik är en bristvara finns det även möjligheter att hitta arbete utanför den akademiska miljön, som bioinformatiker i forskningsintensiva företag inom bioteknik och livsvetenskap eller på företag inom datorbranschen.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, Studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp i molekylärbiologi, biomedicin, biologi, bioinformatik, bioteknik, mikrobiologi, biokemi eller motsvarande.

Engelska 6/Engelska B.

eller

Kandidatexamen om minst 180 hp i datavetenskap, matematik eller motsvarande.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan och meriter från forskning/arbete som är relevanta för utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Bioinformatik - Masterprogram är 340 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 73 kB, nytt fönster)

 

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master