Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationalekonomi: Konjunkturer och ekonomisk tillväxt

Kurs 3 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en översikt av teorier som används för analys av konjunkturens upp- och nedgångar. Den behandlar också finans- och penningpolitikens roll i att försöka påverka den ekonomiska utvecklingen.

Kursen börjar med en analys av BNP och konjunkturcykler med en modell för aggregerad efterfrågan och multiplikatoranalys. Därefter introduceras penningmarknaden och IS-LM-modellen vilket möjliggör analys av ränta. Penning- och finanspolitik och centralbankens roll för penningpolitiken studeras utifrån IS-LM-modellen. Kursen fortsätter med att analysera en liten öppen ekonomi genom Mundell–Fleming-modellen. Här studerar vi växelkursens bestämning och hur växelkursen påverkar en liten öppen ekonomi. För att kunna analysera prisnivå och inflation introduceras därefter AS-AD-modellen och Phillipskurvan. Här tittar vi också på svensk arbetsmarknadspolitik. Avslutningsvis introduceras kortfattat andra makroekonomiska modeller, exempelvis tillväxtteorier, nyklassiska modeller och ny-Keynesianska modeller. 

Från och med vårterminen 2025 ingår inga obligatoriska sammankomster i Lund. Under 2024 finns däremot en obligatorisk sammankomst i form av tentamen i sal i Lund i slutet av kursen.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Nationalekonomiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

+46 46 222 00 00

http://www.nek.lu.se

Mårten Wallette

Studievägledare

+46 46 222 86 75

marten [dot] wallette [at] nek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt kurs motsvarande NEKA83 Nationalekonomi: Inflation, ränta och arbetslöshet, 3 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 10%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
1 av vilka 1 är obligatoriska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Start Vårterminen 2025

Blandad undervisningstid Lund, deltid 10%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

20 januari 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Nationalekonomi: Konjunkturer och ekonomisk tillväxt är 6 000 SEK.