Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kulturkriminologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Magisterexamen

En tunnel med graffiti på väggarna. Foto.

Beskrivning

Masterprogrammet i kulturkriminologi fokuserar på brott, avvikelser och social kontroll genom att studera hur kulturella normer, representationer och föreställningar fungerar i samhället såväl ur individens som ur samhällets perspektiv. Frågor som rör människors agerande och interaktion samt kollektiva uppfattningar om moral/omoral och normalt/onormalt är centrala. Vidare studeras vilka sociala fenomen som definieras som avvikande och hur dessa produceras och reproduceras.  

Masterprogrammet vänder sig till dig som vill få en djup förståelse för brott och straff som kulturella handlingar och skapelser. Du tränas i kritiskt tänkande, analytisk färdighet och förmågan att genomföra undersökningar av en rad kriminologiska fenomen. 

Programmet hjälper dig att utveckla egen expertis för avancerade yrkesuppgifter inom området eller för forskarstudier I socialantropologi eller sociologi.

Programmet leder till en filosofie masterexamen, huvudområde sociologi eller socialantropologi (Degree of Master of Science (Two Years), Major: Sociology or Social Anthropology).

Sök till programmet under perioden oktober - januari. Programmet startar varje hösttermin. 

Observera att programmet ges på engelska. 

Mer om utbildningen hittar du på Lunds universitets engelska webb: https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SACCR.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

Josefina Backman

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Sociologiska institutionens webbplats

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs motsvarande en svensk kandidatexamen med ett av följande huvudområden: sociologi, socialantropologi (inkluderande minst 90 hp i ett av dessa huvudområden) eller motsvarande.

Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

Urval

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet. Vid urval beaktas tidigare studieresultat (betyg på kurser och examensarbete för kandidatexamen), kunskaper i engelska och en avsiktsförklaring.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kulturkriminologi - Masterprogram är 250 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master