Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Språk och språkvetenskap, Lingvistik - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Lund University offers advanced studies in languages and linguistics at Master’s level. Choose between several different specializations which focus on specific languages or on more overarching linguistic topics. The Centre for Languages and Literature can also give the students access to the most modern resources for research and education.

The MA in Language and Linguistics is intended for students who are interested in increasing the knowledge of language in a broad sense and the theoretical understanding of linguistic questions. 

Students can choose between seven different specializations and 18 subject areas. Note however that not all specializations and subject areas are offered every year. For the intake in 2024, the following options are available: Classical Language, Greek (Ancient and Byzantine Greek) or Latin; Cognitive Semiotics; English linguistics; Linguistics: General Linguistics or Phonetics; Modern Languages, French, Italian, Japanese or Modern Greek; Swedish/Scandinavian Languages and Swedish as a Second Language.

Linguistics

Choose one of the subjects General Linguistics or Phonetics in the next step of your application. 

Within General Linguistics, typological linguistics, evolutionary linguistics, cognitive linguistics, psycholinguistics and neurolinguistics are profile areas. Typological linguistics attempts to define the confines within which language structure can vary. Evolutionary linguistics aims to understand the reasons for linguistic diversity and the principles of language emergence and change. Cognitive linguistics seeks to obtain an understanding of the cognitive principles that lie at the basis of the learning and use of language. Psycholinguistics and neurolinguistics investigate the psychological and neurological correlates of language structure and processing.

In Phonetics, one profile area in Lund is prosody, which deals with speech melody and rhythm. This profile is a characteristic feature of the courses in Phonology, Sounds of the World’s Languages, Experimental Phonetics, and Language and the brain. Descriptive phonetics, speech perception, and acoustic phonetics are other areas that students in phonetics may focus on. Lund University Humanities Lab is an important resource for students of experimental phonetics.

Almost all of the courses in General linguistics and phonetics are available as elective courses for students in the other specializations, allowing all programme students to deepen their knowledge in linguistics.

Program structure

The programme consists of compulsory courses common to all specializations, compulsory courses for each subject area, and elective courses. The language of instruction is English. The final degree project consists of a thesis in language and linguistics that constitutes in-depth study in the chosen subject area. Each semester is divided into four courses which are all examined separately. Subject specialization courses and elective courses are offered on a rolling basis. 

  • Semester 1:  Philosophy of Science for Linguists 7.5 credits, compulsory courses or elective courses 22.5 credits
  • Semester 2:  Methods in Linguistics 7.5 credits, compulsory courses or elective courses 22.5 credits. 
  • Semester 3: Compulsory courses or elective courses 30 credits
  • Semester 4:  Degree Project – Master's (Two Years) Thesis, 30 credits

About the prerequisites

This programme presupposes a solid foundation in language and linguistics. The requirement ”Bachelor’s thesis, or other equivalent academic work, relevant to the chosen specialization” implies that you must have academic work in linguistics when applying for General Linguistics, in phonetics, when applying for Phonetics and so forth. Also remember to upload your Summary sheet (under Programme-specific documents below). 

Career prospects

The programme prepares students for a future career where competency in language is essential. It also provides you with the academic background you need in order to apply for PhD studies in languages and linguistics throughout Europe and beyond.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Frida Mebius Önnerfors

E-post: masterlanguage [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen med lingvistik eller fonetik som huvudområde, eller ett språkämne med minst 60 högskolepoäng i allmän språkvetenskap och fonetik
  • Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, som är relevant för det sökta ämnet (allmän språkvetenskap eller fonetik)
  • Kunskaper och färdigheter i engelska minst motsvarande Engelska 6 från svenskt gymnasium. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.

 

Urval

Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga urvalskriteriet. Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på kurser och kvalitet på examensarbete eller motsvarande akademiskt arbete), avsiktsförklaring och engelsk språkfärdighet. Intervju kan komma att användas som skiljekriterium.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Språk och språkvetenskap, Lingvistik - Masterprogram är 250 000 SEK.