Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi: Evolutionsbiologi - mönster och processer

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

BIOR89

Kursens mål är att studenterna efter avslutad kurs skall förstå olika evolutionära frågeställningar och förklaringsmodeller, samt hur dessa modeller och metoder appliceras på biologiska system.

Kursens innehåll

Kursen introducerar och förklarar olika evolutionära frågeställningar och förklaringsmodeller samt illustrerar hur modeller och metoder appliceras på biologiska system från molekyler till ekosystem. Kursen visar hur livets historia kan utforskas och förstås med hjälp av genomik, utvecklingsbiologi, egenskaper hos samtida organismer och fossil. Kursen ger också en djup förståelse av hur den evolutionära processen fungerar. Detta inkluderar sambandet mellan naturlig selektion och adaptation, orsaker till diversifiering och evolutionära innovationer, och hur den evolutionära processen själv kan evolvera. Kursen visar hur olika biologiska system, modeller, metoder och data kan användas för att studera hur evolutionen fungerar, samt hur evolutionära perspektiv hjälper för att förstå hur biologiska system är organiserade.

 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande genetik, cellbiologi, ekologi och organismbiologi. Avlagd kandidatexamen (180 hp). Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 3 november 2024

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi: Evolutionsbiologi - mönster och processer är 42 500 SEK.