Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi, Fysikalisk kemi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Genom den fysikaliska kemins perspektiv får du en djup förståelse för fundamentala mekanismer på molekylär nivå. Du utforskar kemiska fenomen och industriella tillämpningar med hjälp av kunskap i bland annat kvantmekanik och termodynamik. Programmet förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet.

Programöversikt

Utbildningen ger dig en bred och grundläggande kännedom om fysikalisk och teoretisk kemi samt kemisk fysik. Du utvecklar laborativa färdigheter och får djup teoretisk kunskap om fundamentala, molekylära mekanismer samt god förståelse för praktiska tillämpningar inom exempelvis miljöområdet, materialvetenskap och katalys. Särskild vikt läggs vid att skapa en sammanhängande förståelse som sträcker sig från kvantmekanisk beskrivning av atomer och molekyler till komplexa supramolekylära strukturer samt deras industriella och biologiska tillämpningar.

Som student får du kunskap inom bland annat termodynamik, kvantmekanik, spektroskopi och yt- och kolloidkemi. Du tränar förmågan att självständigt planera, utföra och kritiskt utvärdera experiment. I utbildningen ingår också att lära sig använda vetenskaplig litteratur samt hantera och analysera data i olika form. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning. Masterprogrammet har ett varierat upplägg och inkluderar föreläsningar, seminarier, gruppövningar, omfattande laborationer, räkne- och datorövningar samt projektarbeten med muntliga och skriftliga presentationer.

Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och kursinnehållet anpassas kontinuerligt till aktuell forskning. Kemiska institutionen karakteriseras av ett brett spektrum av grundforskning och tillämpad forskning, med nära kontakt till näringsliv och externa forskningscentra. Vid Lunds universitet finns dessutom två världsunika forskningsanläggningar, MAX IV-laboratoriet och den kommande faciliteten ESS (Europeiska Spallationskällan), med användningsområden inom många delar av kemin. Masterprogrammet ges på engelska.

Programstruktur

Du kan i stor utsträckning själv påverka och planera ditt studieupplägg. Den första terminen läser du inledningsvis en kurs i molekylära drivkrafter och kemisk bindning följt av studier i avancerad yt- och kolloidkemi. Nästa termin kan du välja mellan kurser i exempelvis statistisk termodynamik och molekylsimulering, molekylär kvantmekanik, magnetisk resonans respektive spridningsmetoder. Sist på vårterminen läser du en kurs i molekylspektroskopi.

Under ditt andra studieår finns ett flertal olika möjligheter. Examensarbetet kan vara antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och genomförs i en forskargrupp eller på ett företag. Om du väljer ett kortare examensarbete kan du även göra ytterligare ett projekt. Det finns inom masterprogrammet också möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter under utbildningen.

Karriärmöjligheter

Studenter som utexamineras på programmet har hög kompetens att utföra forsknings- och utvecklingsarbete inom ett varierat spektrum av områden, exempelvis gällande smarta material, fotokemi, livsmedelsvetenskap och biomolekylär design. Masterutbildningen ger en god bas både för fortsatta studier mot en doktorsexamen och för en karriär på forskningsintensiva företag. Hälften av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, och hälften börjar arbeta inom näringslivet, såväl lokalt som internationellt.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programkoordinator

Sophie Manner

E-post: sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Lovisa Andersson

Telefon: +46 46 222 83 57

E-post: lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Fysikalisk kemi

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp inom kemi varav minst 15 hp fysikalisk kemi. Utöver kurser i kemi krävs 15 hp matematik.

Engelska 6/Engelska B. 

alternativt                         

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarade. Examen skall innehålla minst 75 hp fysik samt 30 hp matematik.

Engelska B/6.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser inom naturvetenskapliga, tekniska och matematiska huvudområden.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi, Fysikalisk kemi - Masterprogram är 340 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master