Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

PSO01, Kurspaket: Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats. Ges hösttermin och vårtermin. Kandidatnivå. 30 hp.

Detta kurspaket innehåller två kurser på kandidatnivå:

  • Fördjupning i teori och metod 15 hp SOCC01 och
  • Examensarbete för kandidatexamen 15 hp SOCK10.

Kurspaketet PSO01 ingår i kandidatprogrammen i Beteendevetenskap och Kriminologi. Det ges också som ett fristående kurspaket.

Del 1

Under fördjupningskursen i teori och metod (SOCC01) kommer du att utveckla din förmåga att formulera forskningsfrågor, operationalisera teoretiska begrepp och genomföra teoretiskt förankrad analys med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Läs mer om SOCC01.

Del 2

Under examenskursen (SOCK10) skriver du därefter din kandidatuppsats. I anslutning till uppsatsarbetet anordnas handledning och seminarieövningar. Läs mer om SOCK10.

Behörighet

För att vara behörig till kurspaket PSO01 ska du ha läst någon av följande kurser, eller motsvarande:

  • SOCA06 (fortsättningskurs i sociologi),
  • SOCA09 eller SOCA10 (sociologi med inriktning socialpsykologi),
  • SOCA83 (fortsättningskurs i kriminologi).

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner (för kurserna SOCC01 och SOCK10) finns på Sociologiska institutionens webbplats.

Läs mer om fristående kurser på kandidatnivå på Sociologiska institutionens webb.

Var någonstans ges utbildningen?

Välkommen till Sociologiska institutionen, mitt i Lunds universitets vackra campusområde Paradiset. Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen:

Lena Mårtensson

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Kursen läses på Sociologiska institutionen. Besök vår webbplats här.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i sociologi där någon av kurserna Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA06), 30 högskolepoäng, Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA09) med inriktning socialpsykologi och kultursociologi, 30 högskolepoäng samt Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 högskolepoäng (SOCA83) eller motsvarande ingår.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Folkhögskolebetyg (BF)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 44 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats är 57 500 SEK.