Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Fördjupning i teori och metod

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

SOCC01, Fördjupning i teori och metod.

OBS: Kursen ges inte separat utan i ett kurspaket (kurspaket 1, PSO01) tillsammans med uppsatskursen (SOCK10, 15 hp). Läs mer om kurspaket 1 på https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-PSO01

Uppsatsförberedande kurs för dig som läst fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi (SOCA09/SOCA10) eller kandidatprogram i kriminologi. Har du läst fortsättningskursen (SOCA06) kan även du läsa denna kurs.

Kursens innehåll

Kursens syfte är att fördjupa dina kunskaper i sociologisk teori och metod. Stor vikt läggs vid att fördjupa din förståelse för och kunskaper om sociologins begreppsramar och hur dessa används analytiskt. Dessutom fördjupas kunskaperna i både kvantitativ och kvalitativ metod.

Kursen består av två delkurser.

  • Delkurs 1 teori (7,5 hp) syftar till att fördjupa kunskaperna i sociologiska begrepp och perspektiv.
  • Delkurs 2 metod (7,5 hp) syftar till att fördjupa kunskaperna i kvantitativ och kvalitativ metod.

Du  fördjupar din förmåga att formulera forskningsfrågor, arbeta med sociologiska metoder, begrepp och begreppsbildningar, samt operationalisering och analys. Stor vikt läggs vid att utveckla studentens förmåga till teoretiskt förankrad analys, samt studentens förmåga att identifiera och formulera teoretiska och metodologiska frågeställningar inom det sociologiska forskningsområdet.

Kursen förbereder dig för att skriva en kandidatuppsats.

Du kan inte söka till denna kurs, utan söker "kurspaket 1, PSO01", som denna kurs är en del av: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-PSO01

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare på Sociologiska institutionen

E-post: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i sociologi där fullgjorda kursfordringar på någon av kurserna SOCA06, Sociologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng, SOCA09 Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kultursociologi, 30 högskolepoäng eller kursen SOCA83, Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 högskolepoäng eller motsvarande ingår.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Fördjupning i teori och metod är 28 750 SEK.