Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociologi: Examensarbete för masterexamen

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

In English below

SOCM06 Sociologi: Examensarbete för masterexamen, 15 hp. Ges hösttermin och vårtermin. Masterkurs/Avancerad nivå. (För att vara behörig till kurser på avancerad nivå måste du först ha blivit godkänd på kandidatnivå.)

Kursen är en avancerad uppsatskurs som ger dig möjlighet att utveckla och tillämpa de kunskaper och färdigheter som du tillägnat dig under tidigare studier.

Du väljer själv tema för uppsatsarbetet. Stor vikt läggs vid formuleringen av ett vetenskapligt, relevant problem samt vid tillämpningen av sociologiska teorier och metoder. Viktigt är också att uppsatsen förhåller sig till aktuell och relevant forskning. Undervisningen består framför allt av enskild handledning och seminarier.

Denna kurs (SOCM06) omfattande 15 hp kan du läsa om du tidigare skrivit en magisteruppsats om 15 hp (SOCM 15 alternativt SOCM13) och nu vill ta ut en masterexamen (vilken inkluderar 30 hp uppsats).

Skillnaden mellan master och magister:

Masterexamen uppnås efter 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) på avancerad nivå. Den tvååriga masterexamen är en påbyggnad på en kandidatexamen eller annan treårig examen på grundnivå och kräver alltså totalt fem års högskolestudier, vilket motsvarar 300 högskolepoäng (ECTS credits). Den engelska översättningen av masterexamen är Degree of Master (Two Years).  

En magisterexamen eller en "ett-årig master" är också en påbyggnad av en treårig examen men kräver istället totalt fyra års studier. 

Mer om utbildningen

Kurslitteratur och kursplaner finns på Sociologiska institutionens webbplats: soc.lu.se/litteratur-kursplaner

Läs mer om fristående masterkurser på Sociologiska institutionens webbplats: soc.lu.se/utbildning/fristaende-kurser

Var ges utbildningen?

Se institutionens webbplats för information om den plats där denna kurs ges: soc.lu.se

*************************************************************

Information in English

Course name: SOCM06 Sociology: Master's (Two Years) Thesis, 15 credits. Autumn and spring semester. Master's course/Advanced level.

To be eligible for a master's course you must have passed the bachelor/undergraduate level.

The course is an advanced thesis course that gives you the opportunity to develop and apply the knowledge and skills you acquired during previous studies. You choose the theme for the thesis yourself. Great emphasis is placed on the formulation of a scientific, relevant problem and on the application of sociological theories and methods. It is also important that the thesis relates to current and relevant research. The teaching mainly consists of individual tutoring and seminars.

This course (SOCM06) is an extension of the course Sociology: Thesis for one year Master's (SOCM15 or SOCM13).

How to apply for this course

Application for this course is open from mid March to mid April, and from mid September to mid October, each year (Swedish national application dates).

Please apply via the Lund University Swedish website lu.se/lubas/i-uoh-lu-SOCM06. If you already are on this page please look for the brown button "anmälan".

Please ask our Study Adviser for assistance: studievagledare [at] soc [dot] lu [dot] se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study Adviser at the Department of Sociology

Britt Marie Rönn

Telefon: +46 46 222 88 77

E-post: britt_marie [dot] ronn [at] soc [dot] lu [dot] se

This course is given by the Department of Sociology. Visit our website here.

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i sociologi eller motsvarande och SOCM15, Sociologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 högskolepoäng eller motsvarande. Därutöver krävs 30 högskolepoäng sociologi eller motsvarande på avancerad nivå samt 30 högskolepoäng metod och/eller vetenskapsteori (varav minst 15 högskolepoäng metod) på avancerad nivå.

 

 

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

15 januari 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sociologi: Examensarbete för masterexamen är 31 250 SEK.