Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjukhusfysikerutbildning

Program 300 högskolepoäng · 5 år · Masterexamen

Två studenter hanterar utrustning. Foto.

Beskrivning

Vill du kombinera ditt intresse för naturvetenskap med en yrkesutbildning där du kan göra skillnad för andra människor? Som sjukhusfysiker kan du arbeta med att behandla och diagnostisera sjukdomar med hjälp av strålning. Du kan också jobba med strålskyddsfrågor inom en myndighet eller industrin.

Sjukhusfysiker är experter på strålningsfysik och hur strålning kan användas inom hälso- och sjukvården. De arbetar ofta i team tillsammans med läkare och annan sjukvårdspersonal. Arbetet är varierat och framför allt inriktat på tre områden: bildgivande medicinsk diagnostik (röntgen, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi) samt strålbehandling och strålskydd. Många sjukhusfysiker jobbar även med att driva olika forsknings- och utvecklingsprojekt för att förbättra vården för framtida patienter. De kan också jobba som strålskyddsexpert på statliga myndigheter eller som produktspecialist på medicintekniska företag.

Under utbildningen

De två första två åren lär du dig grundläggande fysik, matematik och programmering. Du tränas särskilt i problemlösning och laborativt arbete. Det tredje året inriktar du dig mot medicinsk strålningsfysik. Du får bland annat lära dig om strålningens växelverkan med vävnad, hur strålningsdetektorer fungerar och om dosimetri. Dina studier innefattar även grunderna i medicin och tumörbiologi, strålningsbiologi samt icke-joniserande strålning och miljöstrålskydd.

Under det fjärde året blir utbildningen mer kliniskt inriktad med kurser inom medicinsk bildbehandling och programmering, ultraljudsfysik, röntgenfysik, magnetresonansfysik, nuklearmedicinsk fysik samt strålbehandling. Det sista året gör du klinisk sjukhuspraktik och avslutar sedan din utbildning med ett examensarbete.

Under hela utbildningen kommer du att samarbeta med forskare och ta del av deras högaktuella forskningsprojekt. En del av undervisningen och det mesta av kurslitteraturen är på engelska, vilket gör dina kunskaper lika användbara i Sverige som utomlands.

För att du ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder vi så kallad SI-verksamhet på minst en kurs (SI står för samverkansinlärning). På SI-mötena får du möjligheten att träffa en student som redan läst kursen och tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Efter utbildningen

När du tagit din sjukhusfysikerexamen får du en legitimation som gör att du kan arbeta med strålningsfysik inom sjukvården. Några exempel på arbetsuppgifter är utveckling inom medicinsk datorbildbehandling, optimering av undersöknings- och behandlingsmetoder samt strålskydd för personal och patienter. Din arbetsmarknad är dock inte begränsad till sjukvården. Du kan även arbeta som strålskyddsexpert inom kärnkraftsindustrin eller på strålsäkerhetsmyndigheter. Vill du hellre arbeta inom medicinteknisk industri så kan du göra det som exempelvis forskare, produktspecialist eller produktutvecklare. Det finns även stora möjligheter för dig att arbeta utomlands.

Efter utbildningen väljer en stor del av studenterna att läsa vidare på en forskarutbildning inom medicinsk strålningsfysik. Detta kan vara en merit för vissa typer av tjänster. Forskarutbildningen kan även leda vidare till en karriär som universitetslärare eller internationell forskare.

Läs mer om karriär och arbetsmarknad längst ner på den här sidan.

Podd om programmet

Hur kan man använda fysik för att rädda liv? Vad gör egentligen en sjukhusfysiker? Få svaren i poddavsnittet om sjukhusfysikerutbildningen.

Lyssna på poddavsnittet på Soundcloud

Läs textversionen av poddavsnittet.

Filmer om programmet

Programmets innehåll

I cirkeldiagrammet nedan får du en överblick över programmets innehåll. Nedanför diagrammet kan du se en lista över vilka kurser du läser under utbildningens tre år.

Diagram över utbildningens innehåll. Illustration.

År 1

År 2

År 3

Medicinsk strålningsfysik: Grundkurs

År 4

Medicinsk strålningsfysik: Sjukhusfysik

År 5

  • Medicinsk strålningsfysik: Klinisk praktik och lagstiftning
  • Medicinsk strålningsfysik: Examensarbete för sjukhusfysikerexamen

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Medicinsk strålningsfysik, Lund

Besöksadress
Barngatan 4, Skånes Universitetssjukhus, 22185 Lund

Postadress
Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

http://www.msf.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik E).

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,32
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)20,61
Högskoleprovet (HP)1,05

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 14 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sjukhusfysikerutbildning är 850 000 SEK.

Karriär

Möt våra studenter och alumner