Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Matematik: Algebra och vektorgeometri

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursens övergripande mål är att studenterna får en djupare förståelse för algebrans grunder samt kunskaper om vektorgeometri och grunderna för lineär algebra. Särskild vikt läggs vid att utveckla den matematiska teorin på ett systematiskt sätt som bidrar till att stärka studenternas förmåga att tillgodogöra sig matematisk text, att föra matematiska resonemang, att lösa problem av både teoretisk och tillämpad karaktär samt att kommunicera matematik.

Kursen behandlar:

  • Elementär logik och mängdlära
  • Grundläggande egenskaper hos de naturliga talen och heltalen: induktion, delbarhet, Euklides algoritm
  • Grundläggande egenskaper hos polynom: delbarhet, Euklides algoritm
  • Komplexa tal
  • Lineära ekvationssystem, Gausselimination
  • Vektorer i två och tre dimensioner, baser och koordinater, lineärt beroende, ekvationer för linjer och plan
  • Skalärprodukt, beräkning av avstånd och vinklar
  • Vektor- och volymprodukt, beräkning av area och volym
  • Matriser, determinanter, matrisers inverterbarhet.

Dessutom ingår material om de reella talens axiomatiska struktur samt binomialsatsen som behandlas under föreläsningar som undervisas gemensamt med kursen Envariabelanalys.

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor

Anna-Maria Persson

Telefon: +46 46 222 85 39

E-post: Anna-Maria [dot] Persson [at] math [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 4 (eller äldre kurs Matematik D)

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 25%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Dagtid Lund, deltid 25%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Kan enbart ansökas som en del av ett kurspaket.

Start Vårterminen 2025

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

20 januari 2025 - 21 mars 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Matematik: Algebra och vektorgeometri är 21 250 SEK.